จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว Lite Talk

ฉบับที่ ๒๖๐ ทิศทางความคิด260 talkทิศทางความคิด
พาเราขึ้นเหนือ หาแสงสว่าง
หรือพาเราลงต่ำ หาความมืดมน


ทิศทางความคิด
ช่วยให้เห็นทางชีวิตกระจ่างชัด
รอบด้านโปร่งใสไม่ติดขัด
หรือบังไม่ให้เห็นอะไร
มากไปกว่าเมฆหมอกภายในก็ได้


ทิศทางความคิด
เป็นคนละเรื่อง
กับความฉลาดในการคิดเลข
หรือแม้แต่ความฉลาดในการพูดจา


ทิศทางความคิด
เริ่มต้นจากการปักใจเชื่อ
และสิ่งที่คนเราปักใจเชื่อ
ก็คือสิ่งที่คนคนหนึ่งบอกตัวเองว่า
นี่แหละถูก นี่แหละชอบ นี่แหละใช่
เมื่อปักใจเชื่อสิ่งใด
สิ่งนั้นจะเป็นทิศทางความคิดให้กับเรา


ทิศทางความคิด
แบบเชื่อว่าตัวเองถูกเสมอ
ทั้งที่ไม่รู้อะไรเลย ไม่ฟังใครเลย
ยึดไว้แต่ก้อนหนักๆ
ก้อนดำๆทะมึนของอัตตาท่าเดียว
เสี่ยงกับชีวิตหนักๆ มืดๆ ร้อนๆ
บางทีจะรู้ได้ว่าผิด รู้ได้ว่าไม่ใช่
ส่วนใหญ่ก็ตอนใกล้ลงเหว
หรืออีกทีก็ย่ำอยู่กับที่ไม่ไปไหน
เนิ่นนานเกินค่อนชีวิตกันแล้ว


ทิศทางความคิด
แบบเชื่อว่าพระศาสดาถูก
เชื่ออย่างรู้เหตุรู้ผลเข้ามา
ในความไม่มีอัตตาตัวตน
เชื่ออย่างเห็นว่าอะไรๆ
มันก็แค่มาประกอบร่างให้หลงยึดชั่วคราว
พอองค์ประกอบเหล่านั้นกระจัดกระจายหายไป
ก็ไม่เหลือสิ่งที่นึกว่าเป็นอัตตาตัวตนปรากฏต่อ
เชื่ออย่างนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของอะไรดีๆ
เริ่มเห็นนิมิตหมายได้จากความเบา
โล่งเหมือนยกภูเขาพ้นจากอกได้
ที่ผิด ก็เต็มใจรับว่าจะแก้ให้ถูก
โดยไม่มีภาพลักษณ์ของคนถูกตลอดค้ำคอ


ทิศทางความคิด
ถ้าตรงแน่วบนทางโล่งแบบยั่งยืน
ไม่เป๋ลงเข้ารกเข้าพงข้างทางเสียก่อน
ในที่สุดก็ไปถึงจุดหมายปลายทาง
ที่ใครต่อใครพากันนึกว่าไม่มีอยู่จริง
จุดหมายนั้น คือการไม่ต้องคิดให้เป็นทุกข์
ไม่ต้องคิดเสี่ยงผิดเสี่ยงถูก
เหลือแต่รู้ถูก รู้ชอบเฉพาะตน
รู้ว่าสิ่งใดไม่เที่ยง
ก็ไม่ควรเฝ้าหวังมองอยู่ว่ามันเที่ยง
รู้ว่าสิ่งใดไม่อาจทนรักษาความเป็นตัวเดิม
ก็ไม่ควรเฝ้าหวังมองอยู่ว่ามันเป็นตัวเดิม
รู้ว่าสิ่งใดไม่อาจคุมรูปเดิม
ก็ไม่ควรเฝ้าหวังมองอยู่ว่า
มันเป็นตัวตนอะไรตัวหนึ่งจริง
ก็แค่ของหลอกให้หลงยึดชั่วคราวอีกชิ้น!


ดังตฤณ
มิถุนายน ๖๒

review


พระพุทธองค์ได้ตรัสแก่พระภิกษุทั้งหลาย

ถึงผลของการเจริญเมตตาอย่างสม่ำเสมอ อันมีประโยชน์นานาประการ
ติดตามรายละเอียดได้ในคอลัมน์"ธรรมะจากพระสูตร"
ตอน "เมตตสูตร ว่าด้วยอานิสงส์เมตตา"


จริงหรือไม่ที่ว่าหากรักษาศีลให้สะอาดหมดจดในชาตินี้
จะช่วยให้สามารถพบคู่ครองที่ดีได้
ไม่ว่าจะมีกรรมเก่ามาอย่างไรก็ตาม
หาคำตอบได้ในคอลัมน์"ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "ถ้ารักษาศีลข้อสามให้ดี จะช่วยให้พบคู่บุญได้ในชาตินี้หรือไม่"


"ศิวาดล" นวนิยายจากนักเขียนฝีมือเยี่ยม"คุณชลนิล"
เรื่องราวความลึกลับในคฤหาสน์อาถรรพ์
ที่เนื้อหากำลังขมวดปมเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ
ติดตามได้ในคอลัมน์ "วรรณกรรมนำใจ" ค่ะ (^__^)แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP