ดังตฤณวิสัชนา Dungtrin's Answer

หากเจริญสติอย่างถูกต้องในช่วงใกล้ตาย จะบรรลุธรรมได้ง่ายใช่หรือไม่ถาม- ผมเคยได้ยินมาว่าคนที่ไม่เคยเจริญสติมาก่อน
หากตั้งใจเจริญสติอย่างถูกต้องในช่วงใกล้ตายที่เกิดจุติจิต
จะสามารถบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันได้ เป็นความจริงหรือไม่ครับอย่างเช่นลูกศิษย์ของพระสารีบุตร
พระพุทธเจ้าบอกว่านี่ขนาดเป็นพราหมณ์นะ
ไม่ได้เคยเจริญสติ ไม่ได้เคยทำสมาธิแบบพุทธมาก่อนเลย
พระพุทธเจ้าบอกว่านี่ท่านมีสิทธิ์ที่จะถึงมรรคถึงผลได้
ขอให้มันมีโอกาสตรงนั้นจริงๆ ก็แล้วกันเถอะแต่ส่วนใหญ่มันจะสะสมกันไม่ทัน
คือมันจะต้องมีคนช่วยไกด์ แล้วคนที่ช่วยไกด์นี่ต้องระดับหนึ่งด้วยนะ
คือไม่ใช่คนทั่วๆ ไปมาพูดแบบไม่รู้วาระจิต ว่าตอนนี้จิตไปถึงไหนแล้ว
ถ้าเป็นคนทั่วๆ ไปมาพูดอะไรไปมั่วๆ
คนฟังคิดไปโน่นถึงไหนแล้วนะ นี่ยังมาอยู่หลักไมล์แรกอยู่เลย คนพูดนี่
อย่างนี้มันก็ไม่ซิงค์ (
sync) กัน มันก็ไม่เกิดประโยชน์
แต่ถ้าหากว่าคนฟังมีจิตแบบไหนอยู่นะครับ
แล้วคนที่ไกด์สามารถบอกได้ บอกได้ถูก
ตรงนี้นี่มันคิดเป็นอกุศลไปแล้วนะ ตรงนี้นี่ใจมันไปทางอื่นแล้วนะ
อย่างนี้ก็อาจจะดึงได้ แล้วก็มีประโยชน์ก่อนตายนะ


แต่คนที่เป็นที่พึ่งแล้วก็สามารถรู้วาระของจิตเราได้มากกว่าใคร ก็คือตัวเราเอง
ถ้าหากว่าฝึกมาไว้ก่อนนะ ไม่ใช่ไปรีบร้อนทะเลิ่กทะลั่กเอาตอนใกล้จะตาย
มันก็จะสามารถมีตัวสติ เข้ามาเตือนตัวเอง
ว่านี่กำลังเหม่อ นี่กำลังฟุ้งไปแล้วนะ นี่กำลังคิดไม่ดีแล้วนะ
แล้วสามารถที่จะดึงกลับมา มีความสามารถที่จะเป็นที่พึ่งให้ตัวเองได้

อย่าไปเชื่อเลยว่าก่อนตายนี่ใครจะช่วยใครได้
มันมีอยู่จริงแต่ว่าอย่าไปฝากความหวังไว้กับใครนะ
เพราะคนที่รู้จริงมักจะไม่ได้ไปปรากฏตัวอยู่ในที่ที่คนกำลังจะตายนะ


เนื่องจากคนส่วนใหญ่ในโลกไม่มีบุญมากพอที่จะได้ผู้ช่วยที่ดีขนาดนั้น
ส่วนใหญ่จะได้แค่... คือนึกดูนะ ดูในโลกความเป็นจริงนะ
คนส่วนใหญ่นี่หลงตัว แล้วก็อวดเก่ง
แล้วก็นึกว่าตัวเองสามารถที่จะไม่ต้องพึ่งพาใคร
คือถึงแม้ว่าบางทีไปขอความช่วยเหลือเขา
แต่ก็ไปขอแบบว่านี่ข้าใหญ่กว่า แบบว่าต้องมารับใช้ข้าอะไรแบบนี้
จิตของคน มันเต็มไปด้วยความหลง
แล้วก็เต็มไปด้วยความอหังการ์นะ มีอหังการ์มมังการ
แล้วก็จะไม่ได้ทำบุญไว้ในแบบที่ไปช่วยเหลือใครเขาตอนเขาใกล้จะตาย
หรือว่าไปช่วยเหลือใครให้ออกจากความทุกข์ยากลำบากอะไรต่างๆ
ส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตกันในแบบตามอำเภอใจ แล้วก็เอาเข้าตัวนะ


เวลาจะตายก็เหมือนกัน โอกาสที่จะมีบุญเก่ามาช่วยให้ได้ตายดี
หรือว่าให้ได้ไปถึงมรรคถึงผล
มันแทบจะหนึ่งในสิบล้าน หนึ่งในร้อยล้านนะ คือถ้าถึงขั้นมรรคผลนะ
แต่ถ้าหนึ่งในร้อยก็แล้วกัน มีสิทธิ์ที่ว่าจะมีญาติดีๆ มีเพื่อนที่เก่งๆ นะ
ได้มาพูดอะไรให้หายห่วง ได้มาพูดอะไรให้เกิดความชื่นใจในบุญเก่าของตัวเองนะครับ
อันนี้ก็มีสิทธิ์ แต่ว่ามันไม่อะไรดีไปกว่าการเชื่อว่าเราเป็นที่พี่งที่ดีที่สุดให้ตัวเอง
ถ้าหากว่าได้ซ้อมนะว่าก่อนนอนก็ได้ หรือว่าในขณะที่กำลังเกิดโทสะปุดๆ นะ
หรือว่าในขณะที่กำลังฟุ้งซ่านจัด ลองซ้อมดูว่าเราเปลี่ยนตัวเองได้ไหม
ภาวะแบบนั้นให้อกุศลธรรมมันกลายเป็นกุศลธรรม
ให้ความมืดทางจิตมันกลายเป็นความสว่างทางใจ
ถ้าทำได้บ่อยๆ มันก็มีผลได้ใช้จริง
เป็นทุนรอนให้ได้เอาไปเป็นที่พึ่งให้กับตัวเองในวาระสุดท้ายได้เช่นกันแบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP