จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว Lite Talk

ฉบับที่ ๒๕๗ “เส้นทางกรรม”257 talkพระพุทธเจ้าตรัสว่า
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เรามีกรรมเป็นของตน
เป็นทายาทแห่งกรรม
มีกรรมเป็นกำเนิด
มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์
มีกรรมเป็นที่พึ่ง
ทำกรรมใดที่ดีก็ตาม ที่ชั่วก็ตาม
เราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น
สัตว์ทั้งหลายที่ยังมี
กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตอยู่
หากได้พิจารณาอยู่เรื่อยๆว่า
เราย่อมได้รับผลของกรรม
อันทุจริตเหล่านั้น
ก็ย่อมละทุจริตได้โดยสิ้นเชิง 
หรืออย่างน้อยก็ทำให้เบาบางลงได้"


คำว่า ‘ดูกรภิกษุทั้งหลาย’
หมายความว่า
พระพุทธองค์ทรงตรัสข้อความนี้ไว้
ท่ามกลางหมู่ภิกษุ
ซึ่งสมัยพุทธกาลมีสมาธิโดยมาก
มีความรู้เห็นอันเป็นญาณทัศนะกันมาก
ภิกษุบางรูปรู้เลาๆ
ภิกษุบางรูปเห็นกรรมนิมิตแจ่มชัด
ภิกษุบางรูปถึงขนาดสามารถระลึก
ถึงกรรมแต่หนหลัง แบบถอยได้เป็นช็อตๆ
เหมือนที่เราๆท่านๆนึกออกบอกถูกว่า
ตั้งแต่เช้าจดเย็นของวันนี้
ได้ทำเรื่องสำคัญๆอันใดไว้บ้าง ตามลำดับ
และภิกษุบางรูปก็สามารถรู้เห็น
ทั้งจุติและอุบัติของสรรพสัตว์ว่า
ไม่ได้เป็นอะไรอย่างหนึ่งด้วยความบังเอิญ
ทั้งหลายทั้งปวงล้วนเป็นไปตามอำนาจ
กองบุญกองบาปซัดไปทั้งนั้น


เหล่าภิกษุผู้มีญาณทัศนะ
แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีกรรมอันเป็นทุจริตอยู่บ้าง
สดับตรับฟังพระธรรมเทศนานี้ของพระพุทธเจ้าแล้ว
ย่อมบังเกิดความสังวรระวัง
กลัวบาปกลัวกรรมในตน
ชนิดที่ไม่ใช่แค่กลัวแบบเด็กๆถูกขู่
แต่รู้เลยว่า จะเป็นอะไรตามนั้นจริงๆ


เราๆท่านๆก็สามารถอนุมานได้
จากที่เห็นในชาติเดียวว่า
คนคนหนึ่งต่างไปเรื่อยๆ
วัยหนึ่งคิดอย่างหนึ่ง
อีกวัยคิดไปอย่างหนึ่ง
ปีหนึ่งอยู่ข้างหนึ่ง
อีกปีอาจย้ายมาอยู่ฝั่งตรงข้าม
ทศวรรษหนึ่งเป็นคนใจบาปสุดโต่ง
อีกทศวรรษกลายเป็นคนใจบุญสุดขั้ว
เอาตัวตนแน่นอนอะไรไม่ได้เลย
อย่าว่าแต่รูปร่างหน้าตาที่เปลี่ยนไป


ทว่าแม้กลับลำ กลายเป็นอีกตัวแล้ว
ความคิดและการกระทำ
เมื่อครั้งยังเป็นตัวเก่าตัวก่อน
ก็ยังตามมาหลอกหลอนได้อยู่
ตัวตนนี้ยังต้องรับผลที่เคยคิด เคยทำไว้
สมัยเมื่อเป็นตัวเก่าตัวเดิมอยู่ดี
นี่แหละ! ความน่าสลดใจ
ในระหว่างแห่งการเดินทางอันไม่เป็นที่รู้


แม้ยังไม่มีญาณทัศนะ
แม้ยังไม่แจ่มแจ้ง
แทงนิมิตแห่งการจุติและอุบัติตามกรรม
เมื่อเราพิจารณาจาก
การทบทวนชีวิตตนเองในชาติเดียวอยู่
ก็น่าจะรู้สึกอยากระวังเนื้อระวังตัวมากขึ้น
หรือเพียงแค่ตริตรองว่า
ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ คงไม่ใช่แค่เล่นตลก
ช่วยให้ใครบางคนเกิดมาหน้าตาสมมาตรไร้ที่ติ
ขณะที่แกล้งให้ใครบางคนเกิดมาหน้าตาบูดเบี้ยว
หรือยกให้ใครบางกลุ่มร่ำรวยเป็นบ้าเป็นหลัง
ไม่ต้องทำอะไรก็มีเกินกว่าต้องกินต้องใช้ไปทั้งชีวิต
ขณะที่กดให้ใครบางกลุ่มยากจนข้นแค้นแสนสาหัส
พยายามอย่างไรก็ลืมตาอ้าปากไม่สำเร็จ


ความแจ่มแจ้งแบบพุทธ
คือรู้จริงว่า กายนี้ ใจนี้ ชะตานี้
ไม่ใช่แค่ฝีมือความบังเอิญ
ไม่ใช่แค่เรื่องเชื้อพ่อเชื้อแม่
แต่เป็นเรื่อง ‘เส้นทางกรรม’ ที่แต่ละคนเคยเลือกเดิน
และกำลังเลือกดุ่มเดินอยู่อย่างไม่รู้ว่า
วันไหนจะถึงจุดรับผลรวมคะแนนเก่า
ในร่างใหม่ๆ หน้าตาใหม่ๆ ความรู้ความจำใหม่ๆ!


ดังตฤณ
เมษายน ๖๒

review


การปฏิบัติธรรมต้องทำด้วยความพากเพียรโดยไม่ย่อท้อ
และปฏิบัติอย่างถูกตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงจะเห็นผล
ดังความตามพระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรํสี
เรื่อง "เนกขัม (ตอนที่ ๒)" ในคอลัมน์ "สารส่องใจ" ค่ะ


ทำอย่างไรจึงจะไม่มีศัตรูและไม่พบปัญหาในการทำงาน
และควรดำเนินธุรกิจด้วยเจตนาและวิธีการเช่นใด
จึงจะไม่เป็นการสร้างบาปกรรมให้กับตนเอง
หาคำตอบได้ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "บุญใดที่ทำให้การงานราบรื่น ไม่มีอุปสรรค"


แม้จะไม่สมหวังในความรักเพราะอีกฝ่ายมีพันธะแล้ว
แต่การเลือกข้างศีลธรรมย่อมนำความสุขมาให้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ดังเรื่องราวในคอลัมน์"โหรา (ไม่) คาใจ"
ตอน "ถึงจะรักสักแค่ไหน ต้องตัดใจเลือกศีลธรรม"แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP