สารส่องใจ Enlightenment

เนกขัม (ตอนที่ ๑)พระธรรมเทศนา โดย พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรํสี)
วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
แสดงธรรม ณ วัดเจริญสมณกิจ จังหวัดภูเก็ต
     
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ตอนค่ำได้แสดงถึงเรื่องการทำทาน และอานิสงส์ของการทำทาน ตลอดถึงการรักษาศีล
และอานิสงส์ของการรักษาศีล สำรวมอินทรีย์
จนถึงหัดสมาธิภาวนาให้เกิดปัญญาวิปัสสนา เป็นลำดับมาแล้ว
การฟังเทศน์ในตอนคืนวันนี้ จะต้องฟังด้วยความสงบ
และจะได้ฟังเรื่องการทำทาน รักษาศีล ภาวนา อย่างแสดงมาแล้วนั้นด้วย
แต่ทาน ศีล ภาวนา ที่จะฟังต่อไปนี้
เป็น ทาน ศีล ภาวนา ที่มีอยู่ในภาวนาแห่งเดียวกันแท้จริงว่ากันโดยเฉพาะแล้ว ภาวนา คือการเสียสละ หรือที่เรียกว่า เนกขัม
คำว่า สละ หรือว่า ออก ก็ดี มิได้สละให้ใคร
แต่สละในใจ ทำทานในใจ ทานของที่มีอยู่ในใจ
ทานแบบนี้มิใช่ทานของดิบของดี เป็นทานสิ่งที่ผู้รู้ทั้งหลายเห็นน่าเกลียด
แต่เป็นสิ่งที่คนโง่ทั้งหลายปรารถนา

ฉะนั้น การทำทานแบบนี้จึงไม่จำเป็นให้เฉพาะคนนั้นคนนี้ทอดผ้าบังสุกุลเลย
เมื่อสละทอดบังสกุลของไม่ดี ศีลก็จะเกิดมีขึ้นในคนผู้ฉลาดทั้งหลาย
เพราะศีลมิใช่ของคนโง่
ส่วน สละ หรือ เนกขัม การออกก็ดี มิได้ออกไปไหน
ใครบวชก็มิได้ออกไปนอกโลกนอกฟ้าพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านออกบวช
ท่านก็บวชอยู่ในบ้านในเมือง อาศัยบิณฑบาต ฉันกับข้าวชาวบ้าน
เหมือนดังพระภิกษุที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้เอง
ที่ท่าน ออก หรือ สละ นั้น คือออกจากสิ่งที่สกปรกท่านไม่ต้องการ
อันได้แก่ กามคุณทั้ง ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ

ซึ่งเป็นเครื่องยั่วยวนชวนให้ใจติดหลงมัวเมาต่างหากผู้เข้าถึงภาวนาทำจิตให้เป็นสมาธิได้แล้ว ไม่ว่าจะออกบวชหรือไม่ก็ตาม
ย่อมเห็นโทษในเบญจกามคุณนี้เหมือนกันทั้งนั้น เรียกว่า เนกขัมด้วยใจ
ดังมีเรื่องในพุทธกาลว่า
มีแม่บ้านคนหนึ่งเห็นพระจำนวน ๓๐ รูป เดินรุกขมูลมาจวนเข้าพรรษา
เกิดศรัทธาเข้าไปหา ไหว้แล้วถามถึงความต้องการของพระภิกษุเหล่านั้น
ก็ได้ทราบว่าท่านต้องการเสนาสนะที่อยู่จำพรรษา
แกพร้อมด้วยลูกบ้านจึงจัดเสนาสนะถวาย
เมื่อพระภิกษุเหล่านั้นได้เสนาสนะแล้ว
วันเข้าพรรษาพระเถระผู้ใหญ่จึงประชุมตั้งกติกาทำความเพียรกันว่า
พวกเราไม่อยู่รวมกันถึงสองรูป หากใครมีธุระอะไรแล้ว ขอให้มาตีระฆังสัญญาณที่ศาลานี้หลังจากเข้าพรรษาแล้วหลายวัน
ยายแก่แม่บ้านคิดถึงพระของแกจึงได้หาของถวายพระ ให้คนใช้ถือตามหลังแกไป
พอไปถึงวัดเห็นศาลาว่าง ไม่มีพระอยู่ แกตกใจว่าพระหายไปไหนหมด
พอดีเจอคนเฝ้าศาลายังอยู่ แกจึงถาม ได้รับคำตอบว่าพระยังอยู่
เมื่อยายต้องการพบท่านแล้ว ตีระฆังสัญญาณ ท่านก็จะมาเอง
แกก็ให้ตีระฆัง พอพระได้ยินเสียงระฆังต่างก็มากันคนละทิศละทาง
ทำเอายายแก่ตกตะลึงงงงันพร้อมกับอุทานในใจว่า
ตาย! พระของเราชะรอยจะทะเลาะกันเสียแล้ว เราไม่รู้เลยว่าเพราะเรื่องอะไรกัน


พอท่านมารวมกันเรียบร้อยแล้ว ยายแกคลานเข้าไปหาท่านผู้เป็นเถระ
ถามว่าท่านทะเลาะอะไรกันจึงมิได้อยู่รวมกัน
พอท่านผู้เป็นหัวหน้าอธิบายให้ฟังว่าพวกอาตมามิได้ทะเลาะอะไรกัน
แต่แยกกันอยู่ทำความเพียรภาวนา
แกจึงโล่งใจแล้วก็สนใจในคำว่า ภาวนา แกจึงซักถามท่านว่า
คำว่า ภาวนาๆ นั้น ทำอย่างไรกันเจ้าคะ เช่นตัวดิฉันนี้จะทำได้หรือไม่
ท่านก็ตอบว่า คือพิจารณาเกิดดับของอัตภาพอันนี้ โยมก็ทำได้ไม่เลือก
โชคดีพอแกไปทำเข้าก็ได้ ปรัตตวิชา คือ รู้วาระจิตของคนอื่น
พระเหล่านั้นคิดนึกอะไรแกก็รู้ได้หมดพอออกพรรษาแล้ว พระเหล่านั้นละอายใจ เกรงว่าแกจะรู้วาระจิตของตน
เพราะเรายังเป็นพระปุถุชนอยู่ มันอาจคิดไปต่างๆ นานาก็ได้
แล้วพากันไปเพื่อเฝ้าพระศาสดา
พอพระองค์ทรงทราบเหตุนั้นแล้ว จึงทรงบัญชาให้กลับไป ณ ที่นั้นอีก
ทำความเพียรจนสำเร็จพระอรหันต์ทั้งหมดเรื่องนี้แสดงว่า เนกขัม คือการสละ หรือการออกจากกามคุณ ๕
มิใช่ทำได้แต่ผู้บวช หรือบวชแล้วจึงจะสละได้

ยายแก่แม่บ้านแกก็ยังสามารถบวชใจแกได้ก่อนพระเสียด้วยซ้ำ
บวชกายแล้ว ใจยังไม่บวชเลย
นี่แหละ เนกขัม คือ การสละ หรือออก มิได้สละไปไหน ออกไปไหน
สละแล้ว ออกแล้ว ก็อยู่ในโลกนี้กับเขาผู้ที่ยังไม่สละไม่ออกด้วยกัน
แต่มันเป็นการสละภายใน ออกภายใน
กามคุณ ๕ มิได้มีติดอยู่ที่ใจของผู้นั้นต่างหาก
ในเมื่อผู้นั้นยกเอารูปนามอันเป็นที่ตั้งของกามคุณ ๕ ขึ้นมา
พิจารณาให้เห็นเป็นของเสื่อมสูญสิ้นไปอยู่เสมอ

เหมือนกับยายแก่แม่บ้านคนที่กล่าวนั้น
เมื่อแกมีความสมัครรักใคร่สนใจในอุบายที่พระสอนให้
แกไม่ประมาท เร่งทำความเพียรปรารภความสิ้นความเสื่อมแห่งอัตภาพของตน
จนเบื่อหน่ายเห็นโทษในเบญจกามคุณ
จิตเข้าถึงภาวนาเอกัคตารมณ์ เกิดปรจิตตวิชา รู้วาระจิตของคนอื่นได้(โปรดติดตามเนื้อหาต่อในฉบับหน้า)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


คัดจากพระธรรมเทศนา “เนกขัม”
ใน “พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี”
โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม ๑๐ โดย ปฐมและภัทรา นิคมานนท์
ฉบับพิมพ์เมื่อสิงหาคม ๒๕๕๒.


แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP