จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว Lite Talk

ฉบับที่ ๒๕๐ ใจที่เป็นพุทธแท้250 talkวันไหนไม่ฟุ้งซ่าน
ไม่อ่อนล้า มีพละกำลัง
หัวหูโปร่ง โล่งว่างอยู่ในอก
ไม่มีเรื่องยั่วให้อยาก
ไม่มีใครกระทบกระทั่งให้โกรธ
ไม่มีเรื่องหน้าเรื่องตาให้คิด
วันนั้นคือวันของตัวอย่างทางใจ
ที่ไม่เป็นทุกข์


ใจที่ไม่เป็นทุกข์
มีทั้งแบบกลับกลอกมาเป็นทุกข์ได้อีก
กับทั้งแบบพ้นทุกข์ไปเลยไม่กลับกำเริบใหม่


ใจที่เป็นพุทธแท้
คือใจที่ไม่เป็นทุกข์ถาวร


ใจที่เขยิบใกล้เข้าสู่ความเป็นพุทธแท้
คือใจที่รินน้ำใสใจเย็นได้เป็นปกติ
คือใจที่ออกห่างจากทางบาปอกุศล
คือใจที่ทรงสติพร้อมรู้ตามจริงว่า
อะไรๆในโลกเป็นเหยื่อล่อให้หลงอยาก
กายนี้ จิตนี้ เป็นเหยื่อล่อให้หลงยึด
เมื่อจิตคาย คืน ไม่งับเหยื่อได้
ก็เป็นอิสระ เป็นสุขอันเกิดจากการไม่กระเพื่อม
ไม่กระวนกระวาย ไม่หายใจเข้าออกทิ้งเปล่า
รักที่จะรู้แค่ชั่วขณะนี้ 
ที่ลมหายใจยืดยาว นิ่มนวล แช่มช้า อย่างเป็นไปเอง
โดยไม่มีขณะอื่นเป็นเครื่องรบกวน
ไม่ห่วงไปข้างหลัง ไม่หวังไปข้างหน้า


ใจที่ไม่อาลัยกับสิ่งที่ล่วงผ่านไปแล้ว
เป็นใจที่รู้สึกสดใหม่ได้อยู่ตลอดเวลา
เป็นสุขอยู่กับการไม่เป็นทุกข์ได้เสมอ
เป็นพุทธบนเส้นทางสู่ความพ้นไปในวันหนึ่ง!


ดังตฤณ
มกราคม ๖๒

review


พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่สีหเสนาบดี
ในเรื่องของผลแห่งทานที่ประจักษ์ได้ในปัจจุบัน
ติดตามรายละเอียดได้ในคอลัมน์"ธรรมะจากพระสูตร"
ตอน"สีหสูตร ว่าด้วยสีหเสนาบดี"


ทำอย่างไรการปฏิบัติธรรมจึงจะมีความก้าวหน้า
และสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญภาวนา
ติดตามได้จากพระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรํสี
เรื่อง "ภาวนา-สมาธิ (ตอนที่ ๒)" ในคอลัมน์ "สารส่องใจ"(-/\-)


หากต้องอยู่ร่วมบ้านกับผู้มีพระคุณซึ่งเป็นผู้ที่ใจร้อนและโกรธง่าย
ทำอย่างไรเราจึงจะไม่พลอยหงุดหงิดตามไปด้วย
หาคำตอบได้ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "ทำอย่างไรจะอยู่ร่วมกับผู้ที่มีโทสะรุนแรงได้อย่างสบายใจที่สุด"แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP