จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว Lite Talk

ฉบับที่ ๒๔๗ หายใจแบบพุทธ247 talkถ้าหายใจอย่างมีความสุขเป็น
คุณจะคิดถึงความทุกข์ในชีวิตน้อยลง
เพราะเอาเวลาส่วนใหญ่
ไปเป็นสุขกับการหายใจ
และเอาความสุข ความมีสตินั้น
ไปแก้ปัญหาชีวิตอย่างได้ผล
อีกทั้งใช้เวลาแก้ปัญหา
น้อยกว่าคนที่เอาเวลาส่วนใหญ่
ไปเครียด ไปบ่น ไปคิดวน
จนหาทางออกแทบไม่เจอ


เพื่อหายใจอย่างเป็นสุข
คุณทำได้สองอย่าง


หนึ่ง คือ หายใจยาวๆ ช้าๆ
เพื่อเอาความสุขโดยตรง
จากการหายใจให้เต็มอิ่ม


สอง คือ หายใจอย่างรู้ว่า
ลมหายใจไม่ใช่ของของคุณ
มันมาหล่อเลี้ยงร่างกาย
หมดหน้าที่ก็หายไป
ไม่มีตัวคุณอยู่ในลมหายใจที่เข้ามา
และไม่มีใครอยู่ในลมหายใจที่ออกไป


หายใจแบบพุทธ
คือหายใจให้อิ่ม ให้เต็ม
มีความสุขกับการหายใจยาวให้เป็นก่อน
แล้วค่อยหายใจอย่างรู้ว่าไม่มีตัวตนทีหลัง


หายใจยาวเต็มอิ่มได้
ก็จะเกิดสติได้
รู้ว่าอิ่มได้ก็หิวได้
รู้ว่ายาวได้ก็สั้นได้
แล้วทั้งลมสั้นลมยาว
ก็ล้วนเป็นแค่ธาตุแห่งความเคลื่อนไหว
พัดขึ้น แล้วพัดลง พัดมา แล้วพัดไป
เป็นสมบัติของความว่างเปล่า ไร้เจ้าของ
ไม่มีใครสั่งให้พัดไปทางไหนได้ทางเดียว


หายใจแบบพุทธเป็น
จะมีความสุขอีกแบบหนึ่ง
แบบที่เห็นว่าไม่มีใครอยู่ในลมหายใจ
แบบที่เริ่มทางใหม่
อยู่ในทิศที่มีสิทธิ์หมดทุกข์ในชีวิตไปเลย
เพราะในทิศทางของการหายใจอย่างไม่มีตัวตน
คือทิศทางเดียวกับการเห็นทั่วทั้งกาย ทั่วทั้งใจ
ต่างก็เป็นอะไรที่เป็นอย่างเดียวกัน
กับลมหายใจที่ไร้ตัวตน!


--- อ้างอิงพุทธพจน์
อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมบำเพ็ญวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้
https://bit.ly/2Huas1m


ดังตฤณ
พฤศจิกายน ๖๑
review


พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่พระภิกษุสงฆ์

ถึงเรื่องของไฟ ๗ กอง ซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไร
ติดตามได้ในคอลัมน์ "ธรรมะจากพระสูตร"
ตอน "ปฐมอัคคิสูตร ว่าด้วยไฟ"


อาชีพมีผลต่อการบรรลุธรรมหรือไม่
และงานลักษณะใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเจริญสติ
หาคำตอบได้ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "ผู้ที่มีอาชีพเป็นดาราหรือนักร้องสามารถเจริญสติจนบรรลุมรรคผลได้หรือไม่"


ในพระไตรปิฎกได้กล่าวถึงพระราหูไว้อย่างไร
และการไหว้พระราหูจะส่งผลต่อชีวิตของเราหรือไม่
คุณงดงามได้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ไว้
ในคอลัมน์ "จุดหมายปลายธรรม" ตอน "คุยเรื่องพระราหู" ค่ะแบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP