ชวนคิดชวนรู้ Lite Contest

ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๑๑


Contest


ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๑๑ ขอเชิญให้ท่านผู้อ่านมาชวนคิดชวนรู้
กับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกรรมนะคะ
ทราบคำตอบแล้ว ส่งคำตอบได้ที่นี่ค่ะ --> คลิกที่นี่

ร่วมสนุกภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒
ผู้โชคดีจะได้รับดีวีดีการบรรยายเรื่องเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว ของคุณดังตฤณ ๑๐ รางวัลค่ะ
^_^/

จงเลือกคำที่เกี่ยวข้องกับคำอธิบายในแต่ละข้อ จากกลุ่มคำต่อไปนี้
          อาจิณณกรรม ชนกกรรม อุปปัชชเวทนียกรรม อโหสิกรรม ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม
          อาสันนกรรม อุปฆาตกกรรม กตัตตากรรม อปราปริยเวทนียกรรม ครุกกรรม

๑. กรรมเลิกให้ผล
๒. กรรมให้ผลในปัจจุบัน คือในภพนี้
๓. กรรมให้ผลในภพที่จะไปเกิด คือในภพหน้า
๔. กรรมแรงฝ่ายตรงข้ามที่เข้าตัดรอนการให้ผลของกรรม ๒ อย่างนั้นให้ขาดหรือหยุดไปทีเดียว
๕. กรรมแต่งให้เกิด หรือกรรมที่เป็นตัวนำไปเกิด
๖. กรรมสักว่าทำ คือเจตนาอ่อน หรือมิใช่เจตนาอย่างนั้น ให้ผลต่อเมื่อไม่มีกรรมอื่นให้ผล
๗. กรรมหนัก ให้ผลก่อน
๘. กรรมทำมากหรือกรรมชิน ให้ผลรองลงมา
๙. กรรมให้ผลในภพต่อๆไป
๑๐. กรรมจวนเจียน หรือกรรมใกล้ตาย


 


เฉลยของฉบับที่แล้ว

๑. ความเห็นว่าเป็นตัวของตน........สักกายทิฎฐิ
๒. ความลังเลสงสัย........ วิจิกิจฉา
๓. ความถือมั่นศีลพรต........สีลัพพตปรามาส
๔. ความติดใจในกามคุณ........กามราคะ
๕. ความกระทบกระทั่งในใจ........ปฏิฆะ
๖. ความติดใจในรูปธรรมอันประณีต........รูปราคะ
๗. ความติดใจในอรูปธรรม........อรูปราคะ
๘. ความถือว่าตนเป็นนั่นเป็นนี่........มานะ
๙. ความฟุ้งซ่าน........อุทธัจจะ
๑๐. ความไม่รู้จริง........อวิชชา


รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ
ซีดีและหนังสือ ณ มรณา ท่านละ ชุด จำนวน ๕ รางวัล
      ๑. คุณสันติภาพ จ. ระยอง
      ๒. คุณสุรีย์ภรณ์ จ.ชลบุรี
      ๓. คุณสิริกร กรุงเทพฯ
      ๔. คุณนพสิทธิ์ จ.สมุทรสาคร
      ๕. คุณอนันญาดา จ.ปทุมธานี

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ทางทีมงานนิตยสารจะจัดส่งรางวัลให้โดยเร็วนะคะ
และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกกับทางนิตยสารด้วยค่ะ _/\_ *^_^*แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP