สารส่องใจ Enlightenment

เรื่องในอดีตมารบกวนจิตในขณะปฏิบัติธรรม ควรทำอย่างไรวิสัชนาธรรม โดย พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรํสี)
วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
ปุจฉา - อยากจะกราบเรียนท่านอาจารย์ว่า
เวลาพิจารณาลมหายใจเข้า ลมหายใจออก เวลาจิตมันสงบ
เมื่อคิดถึงเรื่องอดีต เรื่องอดีตมันปรากฏขึ้นมา
แล้วมารบกวนจิตอยู่ตลอดเวลา จะภาวนาหรือไม่ก็ตาม
ผมอยากจะทราบว่าจะแก้ไขด้วยอุบายอันใดจึงจะหายวิสัชนา – เวลาเราหัดภาวนา ไม่ว่าอารมณ์ใด
จะเป็นอานาปานสติ หรือว่าพิจารณามรณานุสสติ
หรือพิจารณาพุทโธ หรือกำหนดพุทโธก็ช่างเถิด
เมื่อเวลาจิตมันเข้ามาอยู่ในจุดเดียวแล้ว
จิตในขณะนี้มันอยู่ในขณิกะ รวมบ้างไม่รวมบ้าง นิดๆ หน่อยๆ มันเกิดขึ้นมาตรงนี้แหละ
ถ้าธรรมดาอารมณ์อดีตมันไม่มี เวลามันรวมลงปัจจุบันนี้ เรียกว่าอดีตมันรวมมาที่นี้แล้ว
อารมณ์อดีตเยอะทีเดียว มันเป็นธรรมดา
ตรงนี้แหละ คนขี้เกียจเบื่อหน่ายก็ตรงนี้แหละโดยมาก ยิ่งภาวนาก็ยิ่งยุ่งหาความสุขไม่ได้เราแก้ไขด้วยวิธีเอาปัจจุบัน อย่างง่ายๆ ที่สุดเอาปัจจุบัน
อดีตอนาคตไม่มี เอาปัจจุบัน เอาอย่างง่ายๆ นี้เสียก่อน
ถ้าหากว่าเราจะตามอดีตที่ล่วงมาแล้วก็ให้ล่วงไปเสีย
อนาคตที่ยังไม่มาถึงก็ยังไม่มาถึง เราไม่ต้องส่งไปหามัน
เดี๋ยวนี้ไม่มี เดี๋ยวนี้อยู่ในปัจจุบันเท่านี้แหละ อะไรเกิดขึ้นเวลานี้ กำหนดเอาเวลานี้
อดีตล่วงไปแล้วก็แล้วไป อนาคตยังมาไม่ถึงก็ยังมาไม่ถึง เวลานี้ไม่มีทั้งสองอย่าง
วิธีแก้กันอย่างง่าย ถ้าหากเราจะแก้โดยสาวหาต้นเหตุ
ว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเกิดมาจากอะไร
สิ่งนั้นมันเที่ยงหรือไม่เที่ยง เป็นสุขหรือเป็นทุกข์
แล้วก็ใครเป็นผู้ไปคิดส่งถึงมันแล้ว ปล่อยวางปลายเหตุมากำหนดอยู่ที่ต้นเหตุ (คือใจ)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


จาก “ธรรมะปฏิบัติ สนทนาธรรมระหว่างอาจารย์และศิษย์”
ใน อนุสรณ์เนื่องในการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์
และเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๕แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP