จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว Lite Talk

ฉบับที่ ๒๓๔ ปัญหาในชีวิตกับการเจริญสติ234 talkปัญหา
ถ้าไม่เกิดขึ้นเลย
ความฉลาดในการแก้ปัญหาก็ไม่เกิด
เกิดแต่ความไม่อยากเผชิญหน้ากับปัญหา


เมื่อแก้ปัญหาจนฉลาด
จะรู้ว่าทุกปัญหาถูกจัดการได้
ด้วย ๓ ก้าวหลักๆเหมือนกันหมด
ก้าวแรก คือ เล็งว่าอยากให้ปัญหาจบสวยๆอย่างไร
ก้าวสอง คือ หาความเป็นไปได้ที่จะเอาให้จบอย่างนั้น
ก้าวสุดท้าย คือ ลงมือจัดการให้สำเร็จโดยไม่วอกแวก


โดยย่นย่อที่สุด
ทุกปัญหาเริ่มแก้ด้วยการ ‘ตั้งสติคิด’


แน่นอน ต่อให้มีสติคิด
ก็คิดพลาดกันได้
อาจพลาดกันตั้งแต่อยากให้จบสวยเกินเหตุ
อาจพลาดกันตอนเห็นทางผิดๆที่จะให้จบ
หรืออาจพลาดกันตอนลงมือปฏิบัติจริง
แต่ทุกความผิดพลาด
ก็ช่วยปรับปรุงคุณภาพสติให้ดีขึ้นได้ทุกครั้ง


คนเจอปัญหาแล้วตั้งสติคิด
คือคนที่พร้อมจะเจริญสติเอาดีทางธรรม
เพราะสติจะคมขึ้นเรื่อยๆ
ถูกตบเข้าลู่เข้าทางถูกต้องชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ
กระทั่งมีคุณภาพดีพอจะเปิดใจรับความจริง
ถึงระดับยากที่มนุษย์และเทวดาทั่วไปจะยอมรับ
เช่นที่ว่า กายใจนี้ไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวตน
อีกทั้งคุยกันรู้เรื่องว่า
เป้าหมายของการเจริญสติ
เป็นไปเพื่อ ‘ไม่เอากายใจ’ ให้เป็นทุกข์
ไม่ใช่ ‘อยากเอาอะไรมาเพิ่ม’ ให้ทุกข์มากกว่าเก่า


ต่างจากคนเจอปัญหาแล้วหลบเลี่ยง
หรือเอาแต่ภาวนาว่า ปัญหาจงอย่ามาถึงตัว
เพราะการไม่ยอมรับว่า ปัญหาคือส่วนหนึ่งของชีวิต
คือการปิดใจไม่ให้ยอมรับความจริงขั้นพื้นฐาน
ก็ขนาดความจริงขั้นพื้นฐานยังยอมรับไม่ได้
แล้วจะเอาสติที่ไหนไปยอมรับความจริงขั้นสูงไหว?


สังเกตเถอะ
คนที่ไม่อยากเผชิญหน้าปัญหา
จะมีจิตใจหม่นมัวลงเรื่อยๆ วันต่อวัน
และเมื่อเอาจิตใจที่หม่นมัวนั้น
มาฟังเรื่องเจริญสติ
ก็จะจำได้แค่คำว่า ‘จงมีสติ’
รายละเอียดอื่นลืมหมด
พอทำจริง ก็ได้แต่สั่งให้ตัวเองมีสติ
ตัวเกร็ง ฝืนใจ โฟกัสกับอะไรกันแน่ก็ไม่รู้
ซึ่งนั่นเป็นอาการของจิต
แบบเดียวกับคนขาดเป้าหมาย
หรือไม่ชอบขั้นตอนการแก้ปัญหาให้ลุล่วงนั่นเอง


ยอมรับว่ามีปัญหา
ฝึกแก้ปัญหาจนฉลาด
กระทั่งชอบแก้ปัญหา
แล้วจะพบว่า
สัมพันธ์กันกับการเจริญสติให้คืบหน้า!


ดังตฤณ
พฤษภาคม ๖๑

review


พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมแก่เหล่าพระภิกษุ
เกี่ยวกับองค์แห่งธรรมเป็นเครื่องบรรลุโสดา ๔ ประการ
รายละเอียดติดตามได้ในคอลัมน์"ธรรมะจากพระสูตร" 
ตอน "ปฐมมิตตามัจจสูตร ว่าด้วยองค์ธรรมเครื่องบรรลุโสดา ๔ ประการ"


หลักธรรมที่จะนำให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน
และมีความสุขความเจริญในชีวิต นั้นมีประการใดบ้าง
ติดตามได้จากพระธรรมเทศนา
โดย พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)
เรื่อง "วิถีแห่งชีวิต (ตอนที่ ๒)" ในคอลัมน์"สารส่องใจ"


หากล่วงรู้เรื่องราวในอนาคตของผู้อื่นได้จากความฝัน
ควรทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์ที่สุดกับทุกฝ่าย
หาคำตอบได้ในคอลัมน์"ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "หากสามารถฝันเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้
ควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสม"แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP