จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว Lite Talk

ฉบับที่ ๒๓๐ วิธีการเอาบุญมาฝาก230 talkเพื่อให้เข้าใจง่าย
ขอให้ลองคิดว่า
ถ้าอยู่ๆมีเพื่อนมาสั่งอะไรเช่น
‘มาดีใจกับฉันหน่อยสิ’
คุณคิดว่าคุณจะมีสีหน้าอย่างไร?


ฉันใดก็ฉันนั้น
หากมีใครพูดว่า
‘ฉันไปวัดมา เอาบุญมาฝากนะจ๊ะ’
ถ้าคุณเป็นคนชอบไปวัด
หรือรู้ว่าผู้พูดเพิ่งไปวัดดี
คุณคงเกิดความยินดีไปด้วย
แต่หากคุณไม่ได้ชอบไปวัด
หรือรับฟังแต่ข่าวร้ายๆเกี่ยวกับพระ
คุณคงยิ้มทะแม่งๆ
และแอบคิดทำนองว่า
‘ถูกต้มแล้วยังมีหน้ามาอมยิ้มอีก!’


อย่างมากถ้าคุณมีใจกลางๆ
ไม่ได้รักไม่ได้เกลียดการไปวัด
คุณอาจรู้สึกเฉยๆ
เค้นความดีใจไม่ออก
ต้องฝืนยิ้มแห้งๆ
หรือเก่งหน่อยก็ทำเป็นยิ้มสดชื่นเอาใจ
กลัวเขาจะหาว่าเป็นคนบาป บอกบุญไม่รับ


ใจเขาใจเรา
ถ้าคนฟังเป็นประเภท ‘บอกบุญไม่รับ’
นอกจากเขาจะไม่ได้บุญตาม
ก็ยังอาจบาปเล็กบาปน้อย
จากการคิดไม่ดี
ที่เหมือนถูกบีบให้ฝืนยิ้มฝืดๆอีกด้วย


แทนการเอาบุญของตัวเอง
มาโปรยละอองบาปใส่ชาวบ้าน
ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ก็ขอให้ระลึกว่าคนฟังจะได้บุญจริงๆ
ต่อเมื่อมีประสบการณ์ใกล้เคียงกับคุณ
ราวกับเป็นเงาตามคุณไปทำบุญด้วย


หมายความว่า 
คุณจะพูดห้วนๆสั้นๆไม่ได้
ต้องออกแรง ออกเสียงเล่า
ไม่สั้นเกินไป และไม่ยาวเยิ่นเย้อ
คัดเอาประสบการณ์ตรง
ที่มีคำพูดดีๆ พรรณนาความสุขได้ชัดเจน
เช่น ทำบุญนั้นบุญนี้แล้วจิตใสใจเบา
ราวกับความรู้สึกตอน
ได้เลื่อนตำแหน่งแล้วเงินเดือนขึ้น 
หรือหลวงปู่หลวงตาเทศน์จับใจประโยคไหน
ก็เอามาถ่ายทอดไม่ตกหล่น เป็นต้น


สรุปง่ายๆ
ถ้าอยากให้ใครได้อานิสงส์ไปกับบุญของคุณ
อย่าพูดสั้นๆง่ายๆว่า ‘เอาบุญมาฝาก’
แต่จงพูดให้เขาเห็นภาพ
หรือบรรยายจนเขาได้กลิ่นบุญ
มีจิตใจคล้อยตาม ยินดีปรีดาตาม
ทำให้เขารู้สึกถึงขั้นที่ว่า
อยู่ดีๆคุณก็เผื่อแผ่รสสุขมาให้เขาฟรีๆ
กระทั่งเกิดแรงบันดาลใจ
อยากร่วมทำบุญไปกับคุณด้วย
นั่นแหละ! เอาบุญมาฝากของจริง!


ดังตฤณ
มีนาคม ๖๑review


พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรม
ถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้มนุษย์แต่ละคนเกิดมาแตกต่างกัน
ทั้งชาติตระกูล สติปัญญา ฐานะ รูปร่างหน้าตา ฯลฯ
อ่านรายละเอียดได้จากคอลัมน์"ธรรมะจากพระสูตร"
ตอน "จูฬกัมมวิภังคสูตร ว่าด้วยการจำแนกกรรมสุตรเล็ก"


การแผ่เมตตาจะช่วยให้คนที่เป็นศัตรูต่อกัน
สามารถกลับมาเป็นมิตรได้หรือไม่
ติดตามคำตอบได้จากวิสัชนาธรรม โดย หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต
เรื่อง "การแผ่เมตตานั้นมีประโยชน์อย่างไร"
ในคอลัมน์"สารส่องใจ"(-/\-)


หากการเลือกอาชีพหรือคู่ครองตามที่ตนเองพอใจ
ทำให้บุพการีไม่สมหวังดังที่ท่านปรารถนา
จะถือว่ากระทำกรรมไม่ดีหรือไม่
หาคำตอบได้ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "ถ้าเลือกเส้นทางชีวิตด้วยตนเอง
แต่ทำให้พ่อแม่ผิดหวัง จะเป็นบาปหรือไม่"แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP