จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว Lite Talk

ฉบับที่ ๒๒๖ ออกกำลังกายอย่างไร ให้เกิดภาวะ ‘พร้อมรู้ตามจริง’?226 talkการปฏิบัติธรรม
เกิดขึ้นที่จิต ไม่ใช่ที่กาย
ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้
ในสติปัฏฐาน ๔ หมวดกายว่า
กายอยู่ท่าไหน
ก็รู้ความเป็นกายท่านั้น
เพื่อให้เกิดปัญญาเห็นตามจริงว่า
กายไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวเรา
การรู้เกิดขึ้นที่จิต
กายเป็นเพียงสิ่งถูกรู้


คำถามจริงๆจึงควรเป็นว่า
ออกกำลังกายอย่างไร
ให้เกิดภาวะ ‘พร้อมรู้ตามจริง’?


คำตอบคือ
จิตเล็งรู้อาการทางกายอย่างไร
แล้วโลกภายในสงบเงียบลง
ความรู้สึกทั่วพร้อมทางกายแจ่มชัดยิ่งๆขึ้น
ก็อันนั้นแหละ เริ่มเป็น ‘สมถภาวนา’ แล้ว


ตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายที่สุด
คือการวิ่งสายพาน หรือวิ่งเหยาะไปบนทาง
รู้สึกถึงเท้ากระทบไปเรื่อยๆ
ใจแวบไปฟุ้งซ่านเมื่อไรก็ดึงกลับมารู้อีก
กระทั่งจังหวะกระทบแจ่มชัด
ความคิดฟุ้งซ่านเว้นวรรคยาว
นั่นแหละ! ที่เรียกว่าเกิดภาวะพร้อมรู้ตามจริง
คือ จิตเป็นสมาธิมากพอ
ที่จะเห็นความไม่เที่ยงในกายใจ


เดิมที เมื่อความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นในหัว
คุณจะรู้สึกว่า ‘เราเป็นคนคิด’ เคลื่อนไหวอยู่
แต่เมื่อพร้อมรู้ตามจริง
คุณจะรู้สึกว่า ‘เราเป็นตัวรู้’ นิ่งว่างอยู่


เมื่อว่างอย่างรู้
พอพายุความฟุ้งซ่านจะก่อตัวขึ้น
ดวงจิตที่รู้จะไหวทัน
เห็นสักแต่ว่า มีคลื่นรบกวนก่อตัวขึ้นในหัว
ก่อตัวเสร็จก็ค่อยๆเสื่อมลงสู่ความสงัดเงียบ
ไม่มีตัวใครเกิดขึ้น ไม่มีตัวใครหายไป


เริ่มเห็นครั้งแรกจะไม่มีอะไรแตกต่าง
แต่เมื่อเห็นหลายๆครั้งเข้า
จิตที่พร้อมรู้นั้น จะเริ่มแปรเป็น ‘จิตที่รู้กระจ่าง’
เกิดปัญญาแจ่มชัด
เห็นทั่วพร้อมว่า
ความรู้สึกกระทบทางกาย
บางครั้งเห็นบางส่วน บางครั้งเห็นทั้งตัว
บางครั้งก็หนักทึบ บางครั้งก็โปร่งใส
ส่วนความฟุ้งซ่านในหัว
บางครั้งก็ก่อตัวอ่อนๆ บางครั้งก็ก่อตัวหนักๆ
บางครั้งก็รู้ทันง่าย บางครั้งก็รู้ทันยาก


สรุปคือ ถ้าโฟกัสถูก
โฟกัสอะไรแล้วใจสงบจากกิเลส
ก็นับเป็นสมถะทั้งนั้น
และจิตที่รู้กระจ่างนั่นเอง
คือตัววิปัสสนาที่แท้จริง
ไม่ว่าจะออกกำลังกาย เล่นโยคะ
ซักผ้ากับมือ วิ่งเหยาะ
หรือกระทั่งเดินขึ้นลงบันได
เราเอามาปฏิบัติธรรมได้หมด!


ดังตฤณ
มกราคม ๖๑

reviewพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนา
เกี่ยวกับอินทรีย์ ๕ ประการ แก่พระภิกษุทั้งหลาย
รายละเอียดอ่านได้ในคอลัมน์ "ธรรมะจากพระสูตร"
ตอน "ทุติยวิภังคสูตร ว่าด้วยหน้าที่ของอินทรีย์ ๕"(-/\-)


ทำอย่างไรการปฏิบัติทางจิตจึงจะมีความก้าวหน้า
ทำให้จิตให้เบิกบานผ่องใส และสามารถละกิเลสได้
ติดตามได้จากวิสัชนาธรรม โดย หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
ในคอลัมน์ "สารส่องใจ" ตอน"รักษาจิตให้ดี"


มีวิธีการใดที่จะช่วยให้สามารถระงับความโกรธ
ตลอดจนสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเจริญสติ
หาคำตอบได้ในคอลัมน์"ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "จะตามดูความโกรธอย่างไรให้ถูกต้อง"แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP