สารส่องใจ Enlightenment

ตามรอยพระบาท (ตอนที่ ๓)พระธรรมเทศนา โดย พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)
เนื่องในงานครบรอบวันมรณภาพของหลวงปู่ขาว อนาลโย
แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๓๒
ณ วัดถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู
ตามรอยพระบาท (ตอนที่ ๑) (คลิก)
ตามรอยพระบาท (ตอนที่ ๒) (คลิก)


เราอยู่ในบ้านในเรือนก็ให้รู้สึกตนอยู่เสมอ ท่านจึงเรียกว่าคนมีธรรม
อย่าเห็นแก่คนอื่นเขาผิดเขาชั่วโดยถ่ายเดียว
โดยเรานี้สำคัญว่าถูกตลอดไป คนนั้นละคือคนผิดตลอดไป
ถ้าคนมีธรรมแล้วก็เหมือนเรามองดูหน้าเราในกระจก
เป็นอย่างไรหน้าเราในกระจกกับหน้าที่มีอยู่นี้
มันจะบอกเลยว่าหน้าเราเป็นยังไงในกระจกเงานั้นแหละ
นี่ก็เหมือนกันปัญญาสอดส่องเข้ามาภายในตัวของเรา
เราจะได้เห็นความผิดพลาด ความผิดถูกชั่วดีของเรา
ด้วยกระแสแห่งปัญญาที่ย้อนเข้ามาดูตัวเองคนที่มองดูตัวเอง รู้ทั้งเรื่องของตัวเอง
ดูทั้งเรื่องของตัวเองดูทั้งเรื่องของคนอื่นประสับประสานกัน
คนนั้นเข้าใครก็เข้าได้ไม่ค่อยทะเลาะวิวาท
ไม่เห็นแก่ได้ ไม่กระทบกระเทือน ไม่กอบไม่โกยไม่รีดไม่ไถ
เพราะเห็นใจเขาใจเราเทียบกันแล้ว
คนเรามีแต่หวังความสุขด้วยกันทั้งนั้น ไม่ได้หวังความทุกข์
การกระทำอย่างนั้นก่อความทุกข์ให้แก่คนอื่นซึ่งเป็นเรื่องผิดธรรม ทำไม่ลง
นี่แหละคนเราที่สนิทกันได้เพราะอย่างนี้เอง
เพราะดูใจเขาใจเรา เทียบใจเขาใจเราเข้ามา พออด-อด
พอให้อภัยต้องให้อภัย คนเราไม่ให้อภัยไม่มีใครให้อภัยกันในโลก ต้องให้อภัยกันเสมอ
วางเป็นพื้นเป็นฐาน ไม่ควรจะโกรธจะเคืองกันก็ไม่ควรโกรธ เพราะคนเราอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรที่จะสนิทกันยิ่งกว่ามนุษย์อยู่ด้วยกัน
เราอยู่กับสมบัติเงินทองข้าวของอยู่ได้ไม่กี่ชั่วโมง
ถ้าหากว่าคำนี้ผิดก็ขอให้ท่านทั้งหลายเอาสมบัติเงินทองไปกองไว้แล้ว
และไปนอนอยู่ในกองสมบัติเงินทองจะได้สักกี่ชั่วโมง อยู่ไม่ได้นานนะ
ไปนั่งอยู่กับเงินกับทองนะ เพชรนิลจินดาทั้งนั้นมีแต่ราคาแพงๆ อยู่ได้ไม่นาน
เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่คุยด้วย ก็ต้องวิ่งมาหาคนนั่นแหละ
มาหาเด็กก็ตาม สนุกคุยกับเด็ก มาหาผู้ใหญ่ก็สนุกคุย
นั่นละมนุษย์ด้วยกัน พูดกันรู้เรื่อง อยู่ด้วยกันรู้เรื่องสมบัติเงินทองนั้นเป็นแต่เพียงเครื่องอาศัยเครื่องใช้ไม้สอย
ที่จะให้ฝากเป็นฝากตายหรือเป็นความสนิทจริงๆ ภายในจิตใจแล้ว
ไม่มีอันใดเหมือนมนุษย์เราเลย
เพราะฉะนั้นจึงต้องให้มีธรรมประจำมนุษย์
เพื่อประสานมนุษย์ให้เข้าถึงกันได้ด้วยความไม่ถือเนื้อถือตัว
ด้วยความให้อภัย ด้วยความเมตตาสงสารซึ่งกันและกัน
นี้เป็นความสนิทมากสำหรับมนุษย์เราอยู่ด้วยกัน
สมบัติเงินทองนั้นใครมีมากมีน้อยก็ให้ถือว่าเป็นความมีมากมีน้อยธรรมดา
อย่าเอามากระทบกระเทือนชาติชั้นวรรณะฐานะความโง่ความฉลาดของกันและกัน
เป็นสิ่งไม่ดี เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาค่อยมีมาทีหลังทีแรกเกิดมาก็จากท้องแม่เหมือนกันหมดแต่งตัวโดยหลักธรรมชาติออกมา
ไม่ว่าหญิงว่าชายเหมือนกันหมด แล้วสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาทีหลัง
เมื่อเกิดขึ้นมามีอะไรก็ใช้ไป
ตามอำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารของคนเราที่ไม่เหมือนกัน
ก็ให้พึงเห็นคุณค่าของกันและกัน
ให้เชื่อกรรม ใครไม่อยากจนแต่มันจนจะทำยังไง
อยากมีด้วยกันแต่มันไม่มีจะทำยังไง
นี่ละท่านเรียกว่ากรรม กมฺมํ สตฺเต วิภชติ ยทิทํ หีนปฺปณีตํ
กรรมย่อมจำแนกแจกสัตว์ทั้งหลายให้เป็นต่างๆ กัน
เกิดก็ไม่ได้เกิดในสถานที่เดียวกันแบบเดียวกัน
ยังเกิดในสถานที่ต่างๆ ภพนั้นชาตินี้
ฐานะสูงต่ำทั้งมีทั้งจนสับปนกันเต็มไปหมดก็คือสัตว์โลกนี้เอง
นี่ก็เพราะเกิดด้วยกรรม อยู่ด้วยกรรม ไปด้วยกรรม
แล้วจะประมาทกันได้อย่างไร เมื่อใครมีอย่างไรก็เสวยกันอย่างนั้น
แต่ให้เห็นใจกันเป็นของสำคัญ ควรสงเคราะห์สงหาช่วยเหลือได้ยังไงก็ให้ช่วยเหลือกัน
นี่ละมนุษย์ของเราอยู่ด้วยกันได้เมื่อนำศาสนาไปเป็นเครื่องประสับประสานแล้วมนุษย์นี้จะเย็นที่สุด
ถ้าห่างเหินจากศาสนาแล้วเป็นฟืนเป็นไฟก็ไม่มีใครเกินมนุษย์
เพราะมนุษย์เรานี้ฉลาด โกรธก็แรง โมโหก็แรง
ความอยากทุกอย่างแรงหมด..มนุษย์
ความฉลาดก็ฉลาด เครื่องเสริมให้คนชั่วช้าลามกรวดเร็วที่สุดก็อยู่ในหัวใจมนุษย์เรา
ให้พากันระมัดระวังเมื่อเป็นเช่นนี้เราอยู่ในบ้านก็ได้เห็นเหตุเห็นผลของครอบครัวเหย้าเรือนของเรา
เช่นสามีภรรยาลูกเล็กเด็กแดงอยู่ด้วยกันเป็นยังไง
ควรอดควรออมกันก็ต้องอดต้องออม ควรให้อภัยกันก็ต้องให้อภัย
ใครผิดต้องยอมรับกันว่าผิดจึงจะอยู่ด้วยกันได้มนุษย์เรา
มีแต่จะผิดท่าเดียวๆ ให้คนอื่นให้อภัยอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้น
คนนั้นก็เป็นคนทำลายผู้ให้อภัย ไม่สมควรแก่ผู้ผิดนั้นเหมือนกัน ผู้ผิดต้องแก้ตัว
เมื่อคนเรามีการรับผิดรับถูกซึ่งกันและกันแล้วย่อมอยู่ด้วยกันได้
เย็นไม่มีอะไรเย็นเกินมนุษย์เราแหละเฉพาะอย่างยิ่งคือสามีภรรยา
ไม่มีอันใดที่จะรักมากยิ่งกว่าสามีภรรยา คู่พึ่งเป็นพึ่งตายก็อยู่ที่นี่
เพราะฉะนั้นจึงให้เอาธรรมเข้ามามัดหัวใจของกันและกัน
แล้วอยู่ด้วยกันด้วยความตายใจ ด้วยความบริสุทธิ์
ด้วยความรักสนิทติดจมต่อกันจริงๆ ด้วยศีลด้วยธรรม
เงินทองข้าวของสมบัติมีมากมีน้อยจะเย็นไปตามๆ กัน
กับคนที่มีธรรมครองใจต่อกันนั้นแหละ
สามีก็มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อคู่ครองของตน
ภรรยาก็มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อคู่ครองของตน ไปไหนไปได้ไว้ใจกันได้
นี่เป็นอันดับลึกมากที่สุด เป็นรากเหง้าของครอบครัว
เป็นรากเหง้าแห่งความร่มเย็นเป็นสุข ความฝากเป็นฝากตาย
ความสุขจึงรวมอยู่ที่จุดนี้ก่อนจุดอื่นสมบัติเงินทองข้าวของนั้นตามมาทีหลัง
ถ้าหากว่าคู่ครองนี้ไม่ดีต่อกัน ต่างคนต่างทำลายตนทำลายศีลธรรมแล้ว
สมบัติเงินทองมีมากน้อยเพียงไรก็มาเป็นเครื่องประหัตประหารกันได้หมด
เป็นเครื่องมือให้ทำชั่ว เลยเป็นฟืนเป็นไฟกันไปหมด
นี่ละความมีศีลธรรมกับความขาดศีลธรรม
เราเห็นประจักษ์อยู่ในหัวใจของเรา ครอบครัวของเรา
เฉพาะอย่างยิ่งสามีภรรยา ให้ต่างคนต่างเอาจริงเอาจัง รักกันเรายังรักจริงๆ
ทำไมเชื่อกันจริงๆ ไม่ได้หรือมนุษย์เรา
ถ้าเราไม่เหลวไม่เลวเสียจนเกินมนุษย์แล้ว
ก็สามีภรรยานั้นแลจะเป็นผู้ที่ฝากเป็นฝากตายกันได้
เพราะรักกันก็รักมากไม่มีใครเกินสามีภรรยา
ทีนี้เมื่อรักกันมากก็ให้เห็นความรักเป็นของมีคุณค่า
เชื่อใจซึ่งกันและกันซิ ฝากเป็นฝากตายต่อกัน จึงจะสมกับมีความรักกันมาก
นี่ละเมื่อนำศีลธรรมนี้ไปปฏิบัติแล้วเย็นไปหมดนี่ละธรรมะพระพุทธเจ้ามีฤทธาศักดานุภาพที่ตรงนี้ ตรงที่เรานำเอามารักษา
เอ้า จะเป็นยังไง เมียก็มีอยู่ ผัวก็มีอยู่ ยุ่งอะไรกับสิ่งภายนอกกินไม่รู้จักอิ่มจักพอ
เอาศีลธรรมบังคับเข้าไป มีเท่านี้เป็นก็ตามตายก็ตาม
คนมี ๑๐ ผัว ๒๐ เมียก็ตาม
ก็ยิ่งจะมีแต่ความทุกข์ความทรมานใจ ไม่มีใครเกินจำพวกเหล่านี้
แล้วเหตุใดเราจึงจะไปถือจำพวกที่กองทุกข์ไฟทั้งกองเหล่านี้
เพราะมีมากๆ เอาไฟมามากๆ มาเผาบ้านเผาเรือนนี้
มาเป็นคติเครื่องฉุดลากเราไปให้เป็นไฟอย่างเขา
ถ้าเราไม่อยากเป็นไฟอย่างเขา
ถ้าพวกนี้มีความสุขความเจริญความสะดวกสบายมากก็พอที่เอามาอวดโลก
และควรที่เอามาแข่งอรรถแข่งธรรมพระพุทธเจ้า
ท่านว่าให้ยินดีในสามีภรรยาของตนเท่านั้นไม่ให้ยินดีคนอื่น
เพราะมีมากเท่าไรยิ่งเป็นฟืนเป็นไฟใครจะเกินพระพุทธเจ้าเรื่องความสามารถความฉลาด แหลมคมที่สุดไม่มีใครเกินศาสดา
ท่านจึงได้นำธรรมะที่เรียกว่าสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วนี้มาสั่งสอนพวกเรา
ขอให้พี่น้องทั้งหลายปฏิบัติตัวให้จริงจัง
ให้มีสารคุณต่อตัวของเราด้วยอำนาจแห่งธรรม
เราจะเป็นคนมีคุณค่า เราจะทรงไว้ซึ่งความสุข
เฉพาะอย่างยิ่งคือสามีภรรยาต่างคนต่างมีความสุขความตายใจซึ่งกันและกัน
นี่ละทรัพย์สมบัติอันล้นค่าอยู่ที่ความรักกันตายใจซึ่งกันและกันด้วยอำนาจแห่งศีลธรรม
นอกนั้นไม่มีอะไรรับรอง มีเงินเป็นล้านๆ ก็ไม่มีอะไรรับรอง
ถ้าใจแตกเสียอย่างเดียว ถ้าใจไม่มีขอบเขตเสียอย่างเดียวเท่านั้นเสียหมดคนเราอยู่ที่ใจ ใจที่มีศีลธรรมย่อมเป็นใจที่แน่นหนามั่นคง
ย่อมเป็นใจที่เชื่อถือตัวเองได้
ถ้าใจขาดจากศีลจากธรรมเท่านั้นเชื่อไม่ได้ เป็นพิษเป็นภัยเผาไหม้ทั้งหมดนั้นแหละ
คนนั้นก็มี ๕ ผัว คนนี้ก็มี ๕ เมีย ครอบครัวละ ๕ ผัว ครอบครัวละ ๕ เมีย
ลองเอามาดูซิเพียงแค่เมืองอุดรเรานี้
หลวงตาบัวอยู่ในวัดน่ากลัวจะอยู่ไม่ได้มันจะพังไปหมดนั่นแหละ ถูกไฟเผาเอา
คนนั้นก็จะเอาเรื่องนี้ไปยุ่ง คนนั้นก็จะเอาเรื่องนั้นไปยุ่ง
ผู้หญิงก็จะเอาเรื่องผัวไปยุ่ง ผู้ชายก็จะเอาเรื่องเมียไปยุ่ง
ผู้หญิงคนนั้นเป็นอย่างนั้น ผู้ชายคนนี้เป็นอย่างนี้ ไอ้หนูคนนี้เป็นอย่างนี้ ยุ่งไปหมดเลย
แล้วเป็นยังไงอยากยุ่งไหมอย่างนั้น นี่ละคือความผิดศีลธรรมทำให้ยุ่งอย่างนี้ความเป็นผู้มีศีลธรรมแล้วเอาเถิดว่าอย่างนั้นเลย
เป็นก็เป็นด้วยกัน ตายก็ตายด้วยกัน
ได้รักกันได้สนิทติดจมต่อกันแล้วเป็นอวัยวะเดียวกันแล้ว
ชีวิตอันเดียวกันแล้ว เป็นก็เป็นด้วยกัน
เอาธรรมนี้เข้ามาผูกหัวใจเจ้าของมันจะไปไหนได้
นอกจากจะสร้างความสุขความสบายความตายใจให้เราทั้งหลายได้ครองเท่านั้น
เราจะเห็นความสุขในระหว่างครอบครัวเหย้าเรือนที่อยู่ด้วยกัน มีความสุขอย่างนี้
ไม่ใช่มีความสุขเพราะฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมเป็นอย่างนั้น จำเอาพี่น้องทั้งหลายถ้าเราอยากเห็นศีลธรรมมีฤทธิ์มีเดชมีศักดานุภาพ
เราต้องนำธรรมะมาดัดกิเลสตัวมันเก่งๆ ตัวมันคึกมันคะนองในหัวใจ
ให้สงบลงซิ เราจะแสนสบาย
อันนี้ปล่อยให้แต่กิเลสเหยียบหัวคนทำลายคน ไปที่ไหนบ่นแต่เรื่องกิเลสทำลายคน
ธรรมไม่เคยได้ยินว่าทำลายใครที่ไหน ให้นำเอามาบำรุงหัวใจเรา
บำรุงหน้าที่การงานการประพฤติปฏิบัติให้ดี
การจับการจ่ายการใช้การสอยถ้ามีศีลมีธรรมแล้ว
จะรู้จักประมาณ พอดีพองามตามกันไปหมด
นี่ละโลกจะร่มเย็น คือโลกมีธรรมย่อมร่มเย็น
ถ้าไม่มีธรรมแล้วใครจะอวดดิบอวดดี ว่าจะเก่งสามารถขนาดไหน
ก็ไม่พ้นไฟนรกจะเผาหัวใจทั้งเป็นนี้ไปได้การแสดงธรรมวันนี้ก็เพื่อท่านสาธุชนทั้งหลาย
ได้ยินได้ฟังข้ออรรถข้อธรรมไปประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง
ในครอบครัวเหย้าเรือนหน้าที่การงาน
แล้วครอบครัวเหย้าเรือนตลอดตัวของเราก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุข
และผาสุกสบายประสับประสานกันได้ทั่วโลกดินแดนทีนี้ทางฝ่ายพระเราก็เหมือนกัน
อันนี้จะอธิบายธรรมะให้พระท่านฟังพอประมาณ
ไม่อธิบายมากมายนักเพราะเวลานานแล้ว
พระเราก็มีคุณค่าอยู่กับหลักธรรมหลักวินัย ชีวิตของพระคือหลักธรรมหลักวินัย
กิริยาอาการของพระที่ถูกต้องตามหลักธรรมวินัยนั้นแล
คือพระเต็มภูมิ พระไม่ขาดบาทขาดตาเต็ง
พระอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านบวชให้เป็นพระ สมบูรณ์แบบในการบวช
เรียกว่าสมบัติที่ท่านบวชนั้นว่า สมบัติ ๕ วิบัติ ๕
นี่เราก็สมบูรณ์มาแล้วมาบวชเป็นพระ
ทีนี้ให้พระเราสมบูรณ์แบบก็ต้องเป็นผู้มีหิริโอตตัปปะ
มีความละอายต่อบาปต่อกรรมทั้งหลาย ไม่กล้าล่วงเกิน
และตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตัว ชีวิตของเราอยู่กับคุณงามความดีเวลานี้เราสละทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วจากบ้านจากเรือน
เราอาศัยคนอื่นเป็นชีวิตจิตใจ ปัจจัยทั้งสี่ได้มาจากศรัทธาญาติโยมทั้งนั้น
อาหารบิณฑบาต ที่อยู่ที่อาศัย มีแต่ญาติโยมเป็นผู้สนับสนุน
คนดีมีอยู่มากมายที่จะสนับสนุนพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ยังไงก็ไม่ตาย
ถ้าลงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วใครก็เคารพใครก็เลื่อมใส
ใครก็อยากกราบอยากไหว้อยากบูชา
ไม่ว่าท่านว่าเราหัวใจเป็นเหมือนกันเพราะหาแต่ของดีทั้งนั้น พระก็อยากได้ของดี
เพราะฉะนั้นจึงให้ต่างองค์ต่างประพฤติปฏิบัติตัวของเราการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี้ท่านแสดงไว้แล้วในตำรับตำรา
มีดาษดื่นมากที่สุด ว่าเดินจงกรมคืออะไร
ชำระจิตใจของตนที่มันคึกมันคะนองให้สงบผ่องใสภายในจิตใจ
นั่งสมาธิก็เหมือนกันชำระจิตใจให้มีความสงบผ่องใสเย็นใจ
เห็นประจักษ์ภายในจิตใจของเราตั้งแต่เริ่มสมาธิขึ้นไป สมาธิคือความสงบใจ
ความสงบใจนี้เป็นที่ไหลรวมลงมาแห่งความสุขเย็นใจสบายอยู่นั้นหมด
จากนั้นก็ใช้ทางด้านปัญญาพินิจพิจารณาเรื่องกฎของอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา
ไม่ควรจะไปเกาะไปเกี่ยวไปยึดไปถือในสิ่งใด
สำหรับเราเป็นพระมีแต่จะสลัดโดยถ่ายเดียวเท่านั้น
สลัดไปทุกสิ่งทุกอย่างด้วยอำนาจแห่งปัญญา
เมื่อปัญญามีความเฉลียวฉลาด
ก็ย่อมสามารถที่จะปลดเปลื้องสิ่งทั้งหลายที่เคยยึดเคยถือได้
กลายเป็นใจที่ละเอียดเข้าไป
ถึงกลับเป็นใจที่บริสุทธิ์วิมุตติพุทโธเต็มดวง ได้แก่ใจที่บริสุทธิ์ในครั้งพุทธกาลท่านทรงมรรคทรงผล
องค์ใดออกบวชไม่ว่าจะออกมาจากสกุลพระราชามหากษัตริย์
เศรษฐีกุฎุมพีพ่อค้าประชาชนคนธรรมดา
พอออกมาบวชแล้วได้รับการอบรมศึกษาจากพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ทั้งหลาย
ส่วนมากมักเป็นพระอรหันต์ในครั้งนั้น
ได้ยินได้ฟังแล้วออกปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา ในป่านั้นในเขานี้
แล้วปรากฏว่าองค์นั้นสำเร็จโสดา องค์นี้สำเร็จสกิทา
องค์นั้นสำเร็จอนาคา องค์นี้สำเร็จพระอรหัต
อยู่ในเขาลูกนั้นในถ้ำนั้นในเงื้อมผานั้น
นี่ตำรับตำราทางเดินของท่านเพื่อบรมสุขแก่นักบวชทั้งหลาย
เพราะนักบวชนี้ส่วนมากท่านมักจะหมายถึงธรรมขั้นสูงสุดเป็นสำคัญในครั้งพุทธกาล
บวชเพื่อชำระกิเลสตัณหาอาสวะให้หลุดพ้นโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นขอให้พระลูกพระหลานของเราตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติ
ให้ดูหลักธรรมหลักวินัย ให้มีหิริโอตตัปปะ
อย่ากล้าอย่าแข็งต่ออรรถต่อธรรม
กระด้างกระเดื่องต่ออรรถต่อธรรม
ก็เท่ากับมีการแข็งกระด้างต่อองค์ศาสดานั้นแลไม่ใช่เป็นของดี
ถ้าไม่เป็นของดีแล้วเราก็ทรงความเลวไว้ ไม่สมกับความเป็นพระของเรา
เพราะฉะนั้นให้เหมาะสมกับความเป็นพระของเรา
ต้องเป็นผู้มีศีล ให้ทรงไว้ซึ่งศีลทรงไว้ซึ่งสมาธิขึ้นไปโดยลำดับ
จนกระทั่งถึงปัญญาวิมุตติหลุดพ้น
นั้นเต็มภูมิของเราเป็นพระ ที่บวชมาเพื่อความหลุดพ้นโดยแท้จริงในอวสานแห่งการแสดงธรรมนี้ขอพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ
จงมาคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจ และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
ให้ได้บำเพ็ญบุญญาภิสมภารด้วยความขยันหมั่นเพียร ด้วยความอุตส่าห์พยายาม
ผลที่พึงได้รับทั้งหลายจะเป็นสมบัติของท่านแต่ละรายๆ
แล้วบุญนี้จะส่งเราให้ไปถึงจุดที่หมายปลายทางได้แก่พระนิพพาน
จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทำความอุตส่าห์พยายามประพฤติปฏิบัติ
กำจัดสิ่งที่จะเป็นภัยต่อการบำเพ็ญความดีทั้งหลายออกไปเรื่อยๆ
และอุตส่าห์พยายามสร้างความดีให้หนาแน่นขึ้นโดยลำดับ
ความสุขความเจริญจะเป็นของพี่น้องทั้งหลายโดยถ่ายเดียวจึงขอยุติการแสดงธรรมลงเพียงเท่านี้


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


ที่มา http://bit.ly/2hTHlJb


แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP