ดังตฤณวิสัชนา Dungtrin's Answer

การเปลี่ยนศาสนาจะทำให้พ้นจากวิบากกรรมได้ไหมถาม – มีคนข้างบ้านเปลี่ยนศาสนาเพราะอยากพ้นจากบาปกรรมที่ทำไว้
เลยเกิดความสงสัยว่าการเปลี่ยนศาสนาจะทำให้พ้นจากวิบากกรรมได้จริงหรือไม่คะ


การเปลี่ยนศาสนาก็เหมือนกับการเปลี่ยนเสื้อนะ เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้า
ถามว่าเสื้อผ้านั้นจะทำให้เราหายร้อนหายหนาวได้หรือเปล่า
แตกต่างจากชุดเดิมได้หรือเปล่า
มันขึ้นอยู่กับว่าเราใส่อย่างไรนะ แล้วมีการรักษาตัวแบบไหนด้วย
เพราะว่าแค่เปลี่ยนเสื้อผ้า
เสื้อผ้าส่วนใหญ่เนื้อผ้ามันก็บางเท่าๆ กัน หนาเท่าๆ กันนั่นแหละ ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่
แต่ว่าวิธีการที่เราใช้ชีวิตต่างหาก
วิธีการที่เรารู้หลักในการหลบร้อนหลบหนาวต่างหาก ที่สำคัญกว่าการใส่เสื้อผ้าอันนี้พูดเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกับการนับถือศาสนาต่างๆ
ถ้าเราจะเป็นผู้ที่มีความสุขความเจริญได้นะ ก็ต้องมีความเข้าใจในการใช้ชีวิต
ในการที่เราจะนับถือศาสนาให้มีความสุข มีความสบายใจ แล้วไม่เบียดเบียนใคร
ถ้าหากเปลี่ยนศาสนาแล้วยังประพฤติตนเหมือนเดิม
มีความตระหนี่ถี่เหนียว ช่วยคนอื่นไม่เป็น
แล้วก็มีใจตั้งไว้ว่าอยากทำอะไรก็ทำ ไม่สนใจว่าผิดศีลผิดธรรมหรือเปล่า
อันนี้เปลี่ยนศาสนาไป ไม่มีประโยชน์เลย
ได้แต่หลอกตัวเองว่าเป็นคนของศาสนาไหน
บอกใครๆ ว่าเรานับถือพระ นับถือเจ้า หรือว่านับถือพระเจ้านะ
แต่ที่แท้แล้วข้างในไม่ได้มีความศรัทธาที่แท้จริง
ไม่ได้มีปัญญาอันเกิดจากการกระทำให้สอดคล้องกับศาสนานั้นๆ
หลักของศาสนาเป็นอย่างไร รู้แต่ไม่ทำ
นี่ก็เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนศาสนาด้วยปาก ไม่ใช่เปลี่ยนศาสนาด้วยใจ
ไม่ใช่เปลี่ยนศาสนาด้วยกรรม
อันเป็นต้นเหตุของความเดือดร้อนหรือว่าความเจริญรุ่งเรืองทั้งปวงในชีวิตการที่จะพ้นวิบากหนึ่งๆ ได้
ก็โดยหลักที่พุทธศาสนาเราประกาศแจ้งไว้ มีอยู่สองประการก็คือ
หลักๆ เลยก็คือว่ากรรมมันถึงคราวอโหสิ
คือหมายความว่าหมดแรงให้ผลนะ หมดกำลังที่จะส่งผล
คือมันให้ผลมาจนหมดแล้ว มันก็ไม่มีอำนาจ ไม่มีความสามารถ
จะมาทำให้เราเดือดร้อนได้อีกต่อไป
การที่จะอโหสิต่อไปก็คือเป็นพระอรหันต์เข้านิพพานไปแล้ว
อย่างนั้นก็กรรมไม่รู้จะตามไปเล่นงานใครมันยังมีอีกก็คือว่าเราทำบุญ
ทำบุญจนกระทั่งบุญมันเกิดผลเป็นปัจจุบัน ซึ่งไม่ใช่ง่ายๆ นะ

ลักษณะบุญที่จะเกิดผลเป็นปัจจุบัน
ที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือมามีศรัทธา มาศึกษาพระธรรมคำสอน
จนกระทั่งมีความเข้าใจ มีมุมมองอีกแบบหนึ่ง
ที่จะสามารถถอนจากอาการยึดมั่นถือมั่นมากๆ
ให้กลายเป็นยืดมั่นน้อยๆ หรือไม่ยึดมั่นอะไรเลย
ถ้าหากว่าทำได้ถึงตรงนั้น นี่จะได้รับผลอันเป็นปัจจุบันทันที

เป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมอย่างหนึ่ง
กรรมอันเหนือบุญเหนือบาป มันจะทำให้เราเหนือสุขเหนือทุกข์ได้ด้วย
คือใจไม่เกาะเกี่ยว เกิดอะไรขึ้นก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้น
ตาไปเห็นก็สักเป็นเรื่องของตา ไม่ใช่เรื่องของเรา
หูไปได้ยินก็สักเป็นเรื่องของหู ไม่ใช่เรื่องของเรา
นี่อย่างนี้ หูได้ยินไม่ใช่เราได้ยิน ตาเห็นไม่ใช่เราเป็นผู้เห็นถ้าถึงซึ่งความเข้าใจหรือมุมมองแบบนั้นแล้ว มันพ้นวิบากได้ด้วยใจ
คือยังไม่สามารถเอาตัวออกจากวงจรของการให้ผลทางกายนะ
ทางกายยังรับยังรู้ ยังโดนกระทบอยู่ แต่ว่าใจมันไม่ยินดียินร้าย
คือมีสุขมีทุกข์ตามที่ถูกกระทบ แต่ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่น
มันจะผ่านไปอย่างรวดเร็ว ผัสสะต่างๆ มันกระทบเราได้ไม่กี่วินาที
ใครมีวิธีที่จะเอาใจถอนออกมาจากสิ่งกระทบเท่านั้นแหละ


ซึ่งทางพุทธศาสนาให้หลักการไว้ก็คือ การเจริญสติปัฏฐาน
การเจริญสติปัฏฐานให้ผลชัดที่สุดก็คือว่าผลกรรมยังเล่นงานอยู่
แต่ใจไม่เป็นทุกข์แล้ว ไม่พลอยเป็นทุกข์ไปด้วย

หรือถ้ายังต้องเป็นทุกข์อยู่ก็ทุกข์น้อยลงมาก
คือทุกข์เฉพาะตอนที่โดนกระทบ
แต่พอกระทบมันผ่านไปก็ไม่คิดมาก ไม่เก็บมาคิดต่อ
อย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่ลดแรงกระทบกระทั่ง
เป็นผู้ที่สามารถที่จะเอาตัวออกมาจากกองทุกข์กองไฟที่เคยสร้างเหตุไว้ถ้าหากว่านอกเหนือไปจากนี้ ไม่มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราเป็นผู้ดู เราเป็นผู้รู้นะ
อย่างไรๆ เราก็จะยังต้องเป็นผู้คลุกวงในอยู่วันยังค่ำ
ไม่ว่าจะไปนับถือศาสนาไหน ประกาศตนว่าเป็นคนของใครนะ
อันนี้ก็คือความเข้าใจโดยรวม ภาพความเข้าใจโดยรวมนี่สำคัญที่สุดเลย
ถ้าหากว่าเรามองไม่ออกนะว่าการมานับถือศาสนาพุทธเพื่อให้ได้อะไรทางใจ
การไปนับถือศาสนาอื่นเพื่อให้ได้อะไรทางใจ
มันก็จะเป็นการได้แต่ดีแต่บอกดีแต่พูดนะ
ว่าเป็นคนของศาสนาอะไร เป็นคนของใคร
แต่ใจจริงๆ อาจจะยังไม่ใช่ ไม่ใช่อะไรเลย ยังเป็นคนธรรมดาที่ไม่รู้อยู่นั่นแหละแบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP