จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว Lite Talk

ฉบับที่ ๒๐๒ หลักไมล์ของการเจริญสติ202 talk


การเจริญสติถูกทางพุทธ
สติต้องเจริญขึ้นเรื่อยๆ
กระทั่งรู้เห็นจะจะได้เป็นปกติว่า
กายใจนี้ไม่เที่ยง
กายใจนี้ไม่ใช่ตัวตน


หมายความว่า ถึงจุดหนึ่ง
คุณจะรู้สึกราวกับ
เข้ามาอยู่ในร่างเปล่าที่แปลกปลอม
หรือเหมือนวิญญาณที่ว่างจากใบหน้า
ไม่จำว่ากายนี้ใจนี้เป็นของใคร
ได้แต่เห็นเป็นของหลอก
สุขทุกข์และความนึกคิด
เหมือนเปลวพยับแดดที่เปลี่ยนรูปไปเรื่อย
สติตั้งมั่นอยู่โดยไม่มีการนิยามว่า
ฉันชื่ออะไร ฉันก้าวหน้ามาถึงไหนแล้ว


แต่แม้ยังไม่ถึงจุดนั้น
อย่างน้อย การเจริญสติที่ถูกทาง
ต้องพาคุณมาถึงจุดที่รู้ทันว่า
ความคิด ความรู้สึก เป็นสิ่งที่ผ่านมาผ่านไป
ไม่ควรให้ค่า ไม่มีราคา
ไม่ต่างจากเมฆหมอกที่ก่อรูปแล้วเลือนลง


แม้กลุ่มความคิดอาจจะยังเกิดดับเท่าเดิม
แต่คุณจะรู้สึกว่าคิดน้อยลง
หัวโล่ง อกว่าง ใจเบา
เพราะหลงยึดความคิดมาเป็นของตนน้อยมาก
เห็นเป็นปรากฏการณ์ของคลื่นไฟฟ้าในสมอง
ไม่เห็นเป็นการปรากฏของตัวคุณ
ไม่ถูกกระตุ้นให้จดจำใครบางคน หรือนึกถึงอะไรบางสิ่ง
ผุดขึ้นก็เท่านั้น ดับหายก็เท่านั้น
มีหรือไม่มี ไม่ทำให้จิตเป็นทุกข์น้อยลงหรือมากขึ้นได้!


ดังตฤณ
กุมภาพันธ์ ๖๐

review


สิกขา ๓ คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา
เมื่อพระภิกษุทำให้บริบูรณ์แล้ว จะเกิดประโยชน์อย่างไร
ติดตามได้ในคอลัมน์ "ธรรมะจากพระสูตร"
ตอน "ทุติยเสขสูตร ว่าด้วยเสขบุคคล"


การปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธองค์
ด้วยความพากเพียรอย่างไม่ย่อท้อ
ในที่สุดย่อมบรรลุมรรคผลนิพพาน
ดังความตามพระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
เรื่อง"ปัจจุบันธรรมเป็นธรรมโม" ในคอลัมน์ "สารส่องใจ" (-/\-)


การเสี่ยงโชคต่างๆ ตลอดจนการเก็งกำไรนั้นตลาดหุ้น
จะถือว่าเป็นการทำผิดศีลห้าหรือไม่
หาคำตอบได้จากคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน"เล่นหวยผิดศีลไหม"แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP