จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว Lite Talk

ฉบับที่ ๑๙๙ ปีใหม่อธิษฐานอะไรดี?199 talk‘อธิษฐาน’ โดยนิยามดั้งเดิมแบบพุทธ
คือการตั้งใจจะทำอะไรอย่างหนึ่งสำเร็จให้จงได้
โดยอ้างเอาบุญบางอย่างที่ทำลุล่วงแล้ว
มาเป็นพลังหนุน หรือค้ำจุนจิตให้ตั้งมั่น
ไม่ถอย ไม่หมดแรง ไม่ซีดเซียวเหี่ยวหดกลางคัน
เสียก่อนที่จะได้เข้าถึงเส้นชัย


และการอธิษฐานที่สัมฤทธิ์ผลทางพุทธ
มักเป็นการอธิษฐานให้เกิดปรากฏการณ์ทางจิตภายใน
ไม่ใช่ร้องขอให้เกิดเรื่องราวดีๆภายนอก


ยกตัวอย่างสำหรับชาวเราที่ผ่านมา
ถ้าอ้างถึงบุญที่ร่วมกันตลอดปี ๒๕๕๙
เช่น ร่วมกันถวายพระประธาน ๑๓๔ องค์
เป็นของกลางแด่พระพุทธศาสนาโดยรวม
เพียงนึกถึงแล้วรู้สึกถึงความสว่างอย่างใหญ่
ที่บังเกิดขึ้นกลางใจตนเองในบัดนี้
จากนั้นแล้วจึงอธิษฐานว่า พลังบุญที่สำเร็จแล้ว
ขอจงเป็นแรงหนุนให้เกิดกำลังใจ
ในการทำเรื่อง ก. ข. ค. ให้สำเร็จลุล่วงในปีหน้า
ก็จะเห็นความเป็นไปได้จริง รู้สึกปรากฏอยู่ในใจ


ถ้าจะอธิษฐานเกี่ยวกับคนที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมา
ก็อย่าอธิษฐานให้เขาหรือเธอพ้นหน้า
หรือหายไปจากชีวิต
แต่ให้อธิษฐานว่า ขอบุญที่ทำสำเร็จแล้ว
จงมาเป็นน้ำมนต์สดใส พรมใจคุณให้รู้วิธี
ที่จะเจอหน้ากันแล้วรู้สึกดีขึ้นจากรสแห่งการอภัยบ้าง
เจอหน้ากันแล้วขอให้มีแก่ใจอยากพูดอะไรดีๆต่อกันบ้าง


ถ้าจะอธิษฐานเกี่ยวกับความรัก
ก็อย่าอธิษฐานขอให้คู่แท้ปรากฏตัว
แต่ให้อธิษฐานว่า ขอบุญที่ทำสำเร็จแล้ว
จงมาเป็นพลังขับเคลื่อน
เปิดโลกทัศน์ เปิดมุมมองของใจคุณให้กว้างขึ้น
อย่าปิดแคบ อย่าอยากตามสเปค
อย่าดูถูกคนด้วยเรื่องหยุมหยิม
อย่าได้มีสเปคในใจที่สูงเกินคอยบดบังไว้ไม่ให้เห็น
แต่จงสามารถชื่นชมความดีงามของผู้คนตามจริง
สามารถมองเห็นความเป็นไปได้
ที่จะปรับตัวเข้ากับใครที่ใกล้ตัวบางคน


ถ้าจะอธิษฐานเกี่ยวกับงานและฐานะ
ก็อย่าอธิษฐานขอให้ได้เลื่อนขั้นหรือรวยขึ้นทันใจ
แต่ให้อธิษฐานว่า ขอบุญที่ทำสำเร็จแล้ว
จงมาเป็นพลังวิเศษอย่างใหญ่
ในการจัดระบบระเบียบความคิดอ่านให้เข้าที่
มีเป้าหมายที่เป็นไปได้จริงสิ่งเดียว
ไม่เป๋ไปเป๋มาตามอำนาจกิเลสเหลวไหลเรื่อยเปื่อย


เมื่ออธิษฐานให้เกิด ‘ปรากฏการณ์ทางจิต’
ของตนเองอยู่ประมาณนี้
คุณจะรู้สึกถึงความคมชัด กระจ่าง
ที่ปรากฏขึ้นมาในจิต ในสมอง
ตลอดจนองคาพยพทั่วร่าง
เหมือนกายใจตอบสนองการอธิษฐาน
คุณจะรู้สึกว่าเอื้อมถึงได้ คว้าได้
ราวกับกำลังจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นอีกไม่นาน
และความรู้สึกนี้จะคงอยู่ ตราบเท่าที่รู้ชัดว่า
การอธิษฐานของคุณออกมาจากใจจริง
ไม่ใช่แกล้งๆ หลอกๆ เหมือนทุกปีที่ผ่านมา!ดังตฤณ
มกราคม ๖๐

review


การมีความขยันหมั่นเพียร รู้จักเก็บหอมรอบริบ ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
มีความพอประมาณในการบริโภค และเลือกคบหามิตรที่ดี
ย่อมเป็นเหตุที่ทำให้มีชีวิตที่มีความสุข
ดังความตอนหนึ่งในพระธรรมเทศนา เรื่อง "หลักธรรมคือหลักใจ (ตอนที่ ๒)"
โดย พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)
ในคอลัมน์"สารส่องใจ" ค่ะ (-/\-)


การทำบุญแบบหวังผล จะได้รับผลตามที่หวังหรือไม่
และการสร้างกุศลตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องนั้นเป็นอย่างไร
ติดตามคำตอบได้ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "คำว่าโลภบุญหมายความว่าอย่างไร"


การใช้โทรศัพท์มือถือในชีวิตประจำวันอย่างประมาท
อาจเป็นเหตุแห่งหายนะใหญ่ต่อชีวิตของผู้อื่นและตนเอง
ดังเรื่องราวที่คุณงดงามบอกเล่าไว้
ในคอลัมน์ "เล่าสู่กันฟัง" ตอน "Seven Pounds"


แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP