จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว Lite Talk

ฉบับที่ ๑๙๖ งานบรรจุพระบรมธาตุครั้งสุดท้าย196 talk>>> ที่มาของโครงการ ‘พระประธานทั่วหล้า’ <<<
http://www.dungtrin.com/BuddhaStatuesMainPage/
(ยังไม่ปิดรับบริจาค กรุณาคลิกเพื่อดูวิธี)


>>> วันปิดรับบริจาค <<<
รับบริจาคจนถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
และจะปิดบัญชี แสดงรายรับรายจ่ายสุดท้าย
ในวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
เหตุผลเพราะบัดนี้ มีจำนวนวัดขอพระประธานมา
น้อยกว่าจำนวนพระประธานที่มีอยู่
จึงขอถือว่าไม่เหลือวัดให้ถวายแล้ว


ช่วงที่ผ่านมาหลายท่านสั่งสร้างเอง ถวายเองจำนวนมาก
ซึ่งเป็นจุดประสงค์ที่แท้จริงของโครงการ
คือ ให้ทุกท่านทราบว่าจะดำเนินการเองอย่างไร
โดยทางโครงการได้ขอราคาสร้างพระที่ดีที่สุด
จากโรงหล่อ ‘ส.ธนากิจพาณิชย์’ ไว้ให้แล้ว
และทางโรงหล่อเองก็เป็นสื่อกลาง
รับการขอบิณฑบาตพระประธานจากวัดที่ยังขาดอยู่เรื่อยๆ
ฉะนั้น หากท่านประสงค์จะถวายพระประธานเมื่อใด
ก็ติดต่อกับโรงหล่อได้โดยตรงตามปรารถนา
ที่เบอร์โทร. (๐๘๑) ๗๓๕-๕๙๔๒


พระประธานที่เหลือ
ทางโครงการจะสรรหาวัดที่ยังขาดพระประธาน
และทยอยถวายจนกว่าจะหมด
ส่วนจำนวนเงินที่เหลือของโครงการ
จะใช้ซื้อพระไตรปิฎกถวาย
ตามแต่จะมีวัดขอมา
หรือเจาะน้ำบาดาลให้วัดทางภาคอีสาน
ตามที่ขอบิณฑบาตมา
กับจะใช้ช่วยค่าใช้จ่ายในงานพิธีบรรจุฯครั้งที่ ๔
(ที่ผ่านมาคุณสมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ
ออกค่างานด้วยเงินส่วนตัว
สำหรับพิธีบรรจุครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓
รวมทั้งครั้งที่ ๔ ส่วนหนึ่ง)


>>> การขอรับพระประธาน <<<
สำหรับวัด หรือสถานธรรมที่ต้องการขอรับ
กรุณาให้ตัวแทนแจ้งชื่อและที่อยู่วัด
ตลอดจนเบอร์โทร.ของวัดไว้ในสเตตัสนี้เลย
เงื่อนไขคือ จะต้องไม่มีพระประธาน
ขนาดหน้าตัก ๕๐ นิ้วขึ้นไปอยู่ก่อน
หากมีอยู่และต้องการขอรับ
ทางโครงการจะขอถวายพระแก้วมรกต
ขนาดหน้าตัก ๓๐ นิ้วไปให้แทน
(หากมีรูปศาลาที่ต้องการใช้ประดิษฐานพระ
มาลงไว้ในสเตตัสนี้เลย
ก็จะได้ข้อสรุปในการถวายเร็วขึ้น)


>>> งานบรรจุพระบรมธาตุ ครั้งที่ ๔ <<<
จัดขึ้นที่พุทธมณฑล (บริเวณเดียวกันกับครั้งที่ ๓)
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๕๙ เวลา ๑๓.๓๐
ครั้งนี้ มีพระประธานรวมทั้งหมด ๕๒ องค์ ได้แก่
พระหินขาว ๖๙ นิ้ว ๑ องค์ (ในรูปสเตตัส)
พระแก้วมรกต ๖๐ นิ้ว ๖ องค์
พระพุทธชินราชทองเหลือง ๕๙ นิ้ว ๔๕ องค์
พระแก้วมรกต ๓๐ นิ้ว ๓๕ องค์
พระไตรปิฎกพร้อมตู้ ยังไม่ทราบจำนวนวัดที่ขอรับ
(หมายเหตุ - ตัวเลขจะมีการปรับเปลี่ยนจนถึงวันงาน)


นับแต่กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้นมา
รวมพระประธาน ๕๙ นิ้วขึ้นไป
ที่เข้าพิธีบรรจุพระบรมธาตุ
ในโครงการพระประธานทั่วหล้า
จำนวนทั้งสิ้น ๑๓๒ องค์
(ไม่นับรวมที่ผู้บริจาคสั่งสร้างและถวายเอง โดยไม่ผ่านพิธี)


แก่นหลักของงานบรรจุฯครั้งที่ ๔
คือ ถวายเป็นพระราชกุศล
โดยจารึกไว้ทุกฐานองค์พระประธาน
ที่ยังไม่มีนามผู้รับส่วนอุทิศ
ข้อความว่า "ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"
กับทั้งในการสวดเป็นไทย เพื่ออุทิศส่วนกุศล
ก็จะขอถวายงานทั้งงานนี้
แด่พระองค์ท่านพระองค์เดียว
(ได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากผู้บริจาคทุกท่าน
ในสเตตัส
http://bit.ly/2fHsMCt)


>>> โรงทาน <<<
ผู้ต้องการสร้างโรงทาน
ติดต่อคุณดุสิตา
LINE: kig_dusita EMAIL: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


>>> ขอความช่วยเหลือจากอาสาสมัครลงพื้นที่ <<<
เพื่อให้เกิดการดูแลโครงการร่วมกันอย่างแท้จริง
ขอรบกวนทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่
คือ อยู่ในอำเภอ หรือจังหวัดใกล้เคียงกับวัด
ได้โปรดช่วยสำรวจดูวัดที่ขอรับพระประธาน
นำรูปถ่ายหรือความรู้เห็นส่วนตัวมาลงในสเตตัสนี้
หลักการสำรวจมีเพียง ๒ ข้อ คือ


๑) ยังไม่มีพระประธานองค์ใหญ่ขนาด ๕๐ นิ้วขึ้นไป
หากเป็นองค์เล็ก หรือเป็นพระปูนเก่าแก่
ให้นับว่า ‘ยังไม่มี’ และอยู่ในข่ายจุดประสงค์
แต่ถ้าทางวัดมีอยู่แล้ว และขอเพิ่มเพื่อประดิษฐาน
ในโบสถ์หรืออาคารปฏิบัติธรรม
ทางโครงการจะถวายพระแก้วมรกต ๓๐ นิ้วแทน


๒) วัดเป็นวัด หรือสถานธรรมทางพุทธศาสนา
ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
ต้องไม่ใช่สถานที่ส่วนบุคคล
ที่ไม่เปิดให้สาธารณชนเข้าร่วมกิจกรรม
หรือหากอาสาสมัครพบพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ก็สามารถช่วยกันแจ้งเพื่อร่วมกันพิจารณาต่อไป


ในวันจันทร์ (๒๑ พฤศจิกายน ๕๙) จะถือว่าวัดทั้งหมด
ผ่านการพิจารณาจากผู้บริจาคแล้ว
และทีมงานจะได้ติดต่อกับทางวัดหรือสถานธรรม
เพื่อขอคำยืนยันครั้งสุดท้ายว่า
จะรับถวายพระประธานหลังวันที่ ๑๘ ธันวาคม
ไม่เปลี่ยนเป็นอื่น
กรุณาคลิกเพื่อดูรายชื่อวัดทั้งหมดที่นี่
https://docs.google.com/…/1Z1h_mNYuJXMWeXpvSEAbqiDB1J…/edit…
(วัดหลายแห่งขอรับเฉพาะตู้พระไตรปิฎก
จึงไม่นำมารวมไว้ในที่นี้
แต่จะประกาศรายชื่อทั้งหมดในวันงาน)


>>> สำคัญ <<<
หนึ่งสัปดาห์ก่อนวันงาน
คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
กรุณาดูความคืบหน้า
หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆที่อาจเกิดขึ้น
จากสเตตัสที่จะมีทุกเช้าในเพจ @dungtrin


ดังตฤณ
พฤศจิกายน ๕๙


review

 

คอลัมน์"ธรรมะจากพระสูตร"ฉบับนี้
เป็นเหตุการณ์เมื่อครั้งโลกายติกพราหมณ์ได้เข้าเฝ้า
และได้ฟังพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนา
อันทำให้โลกายติกพราหมณ์เป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิต
ติดตามได้ในตอน "โลกายติกสูตร ว่าด้วยพราหม์ผู้รอบรู้คัมภีร์โลกายตะ"


การน้อมนำพระบรมราโชวาทหรือพระราชดำรัส
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ดี สร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติ
นับว่าเป็นการแสดงออกถึงความรักและเทิดทูนได้อย่างเหมาะสม
ดังที่คุณงดงามบอกเล่าไว้ในคอลัมน์ "จุดหมายปลายธรรม"
ตอน"พ่อหลวงของแผ่นดิน (๑)"


ใครที่พบว่าตนเองมักจะวนเวียนคิดถึงเรื่องที่ทำให้เสียใจ
พยายามจะปล่อยวางหลายครั้ง แต่ยังทำไม่สำเร็จ
ลองมาดูวิธีการดีๆ ได้จากคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "ทำอย่างไรให้ปล่อยวางจากสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์ได้"แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP