จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว Lite Talk

ฉบับที่ ๑๘๖ รักจริง... ต้องอภัยง่าย186 talk


รักจริง ต้องมีใจเป็นสุข
ต้องผ่อนคลายสบาย
ไม่ใช่คาดคั้นเคี่ยวเข็ญจนเป็นทุกข์


สัญญาณบอกว่ารักจริง
จึงเป็นการอภัยง่าย
ไม่ใช่อ้างว่ารักแรง
เลยโกรธง่ายหายช้า!


มีแต่คนคาดหมายว่า
ถ้ารักกันจริง
ต้องพิสูจน์ด้วยการทำอย่างนั้นอย่างนี้
แต่ไม่ค่อยดูเข้ามาที่ใจว่า
ถ้านั่นเป็นความรักจริงๆ
มีสิ่งที่ช่วยให้เมตตากันบ้างไหม
ความรักช่วยลดโทสะได้แค่ไหน


โทสะยิ่งลด ใจก็ยิ่งเย็น
ใจยิ่งเย็น ก็ยิ่งเป็นเครื่องสบายต่อกัน
อยากอยู่ด้วยกันนานๆ
เพื่อจะได้อาบน้ำใจ อาบแสงเมตตา
อันหายากจากนอกบ้าน


แต่เมื่อตีความความรักผิดๆ
คิดว่ารักหมายถึงต้องทำโน่นทำนี่ให้
ต้องเลิกทำอย่างนั้น ไม่คิดถึงคนโน้น
ต้องเปลี่ยนแปลงเฉียบพลัน
ต้องไม่ทำอะไรขวางหูขวางตากันเลย
เก็บทุกเรื่องมาเป็นอารมณ์
ไม่ปล่อยเรื่องรกออกจากใจ
ใจก็คุกรุ่น พร้อมจะระอุ
พร้อมจะเกิดแรงผลักให้อยากห่างกัน


ปากบอกว่ารักจริง
แต่ใจไม่เคยเป็นสุขจริงสักวัน
จะต่างอะไรกับรักเก๊เล่า?


ดังตฤณ
กรกฎาคม ๕๙
review


หากการเป็นคนไม่ถือสาหาความใคร
พร้อมที่จะประนีประนอม และให้อภัยเสมอ
กลับเป็นเหตุให้ถูกเอาเปรียบจากผู้อื่นอยู่ตลอด
ปัญหานี้จะแก้ไขได้อย่างไร
หาคำตอบได้ในคอลัมน์ "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน"เป็นคนอ่อนน้อมแต่กลับถูกมองว่าอ่อนแอ ควรทำอย่างไร"


เวลาในชีวิตของมนุษย์นั้นมีจำกัด
จึงต้องจัดสรรเวลาอันมีค่าเพื่อสิ่งที่เป็นสาระ
อันจะนำความสุขความเจริญมาสู่ชีวิตของตน
ดังที่คุณงดงามบอกเล่าไว้ในคอลัมน์"จุดหมายปลายธรรม"
ตอน"รู้ในสิ่งซึ่งเป็นสาระว่าเป็นสาระ"


ส่วนคอลัมน์"วรรณกรรมนำใจ"ฉบับนี้
ประเดิมตอนแรกของนวนิยาย "เถ้าน้ำค้าง"
เรื่องราวของ "ลานน้ำค้าง" หญิงสาวผู้มีสัมผัสพิเศษ
เธอต้องพบกับความเจ็บป่วย ความทุกข์ ความพลัดพราก และความรัก
เรื่องราวเข้มข้น พร้อมแง่คิดทางธรรม
ผ่านสำนวนอันคมคายของ"คุณชลนิล"ค่ะ (^__^)


แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP