จุดหมายปลายธรรม Destination@Dharmma

วิธีการต้องไม่ผิด


งดงาม
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it152 destination


เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีญาติธรรมท่านหนึ่งได้เล่าเรื่องละครเรื่องหนึ่งให้ผมฟัง
ซึ่งมีเนื้อหาว่า มีครอบครัวหนึ่ง ซึ่งลูกสะใภ้ได้มาอยู่ในบ้านของครอบครัวสามี
แล้วเกิดมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับแม่สามีอยู่เป็นประจำ
เนื่องจากแม่สามีเป็นหญิงชราที่จู้จี้จุกจิกและชอบบ่นว่าลูกสะใภ้มาก


ต่อมา ลูกสะใภ้คนนี้ได้ไปปรึกษากับเพื่อนของเธอว่าควรจะทำอย่างไร
เพื่อนของเธอแนะนำว่าควรจะกำจัดแม่สามี โดยเพื่อนได้ให้ยาพิษมาห่อหนึ่ง
แล้วสอนเธอว่าให้หมั่นทำอาหารที่แม่สามีชอบ และทยอยแบ่งยาพิษผสมลงไป
และเพื่อไม่ให้คนอื่นสงสัย เธอก็ไม่ควรไปทะเลาะหรือขัดแย้งกับแม่สามีนับแต่นี้
โดยให้พยายามเอาอกเอาใจแม่สามี และนำยาพิษผสมในอาหารให้แม่สามีทานไปเรื่อย ๆ
เพื่อที่แม่สามีจะได้ตายไปอย่างช้า ๆ และไม่มีใครสงสัยเธอ


ลูกสะใภ้ก็ไปปฏิบัติตามที่เพื่อนแนะนำดังกล่าว
โดยหมั่นทำอาหารที่แม่สามีชอบให้แม่สามีทานทุกมื้อ โดยแอบผสมยาพิษลงไปด้วย
แล้วก็พยายามเอาอกเอาใจแม่สามีทุกอย่างเพื่อไม่ให้คนอื่นสงสัย
ต่อเมื่อเวลาผ่านไปสักระยะเวลาหนึ่ง แม่สามีเริ่มหันมาทำดีกับลูกสะใภ้
โดยไม่จู้จี้จุกจิกและไม่บ่นลูกสะใภ้อีกแล้ว มีแต่กล่าวชื่นชมลูกสะใภ้
เพราะว่าลูกสะใภ้เอาอกเอาใจแม่สามีทุกอย่าง และทำแต่อาหารที่ชอบให้ทานเป็นประจำ
แม่สามีก็กล่าวชื่นชมลูกสะใภ้เป็นอย่างมาก และก็ทำดีกับลูกสะใภ้


เมื่อแม่สามีหันมากล่าวชื่นชมและทำดีกับลูกสะใภ้แล้ว
ลูกสะใภ้ก็เริ่มรู้สึกผิดที่มาวางยาพิษเพื่อฆ่าแม่สามี
ลูกสะใภ้จึงกลับไปปรึกษาเพื่อนของเธอว่าจะขอยาถอนพิษเพื่อรักษาแม่สามี
เพราะว่าเธอไม่ต้องการที่จะฆ่าแม่สามีอีกต่อไปแล้ว


เพื่อนของเธอจึงเฉลยให้เธอฟังว่า เธอไม่จำเป็นต้องกังวลในเรื่องดังกล่าว
เพราะว่าแท้จริงแล้ว ห่อยาที่เพื่อนให้กับเธอไปนั้นไม่ใช่ยาพิษ แต่เป็นยาบำรุง
เรื่องราวจึงจบลงอย่าง Happy Ending ว่า
ลูกสะใภ้และแม่สามีหันมาทำดีต่อกัน และไม่ได้ทะเลาะกันอีก
(ผมได้ฟังญาติธรรมเล่ามาทำนองนี้ แต่ไม่ได้ดูละครดังกล่าวด้วยตนเอง
โดยหากฟังหรือจำมาผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วน ก็ต้องขออภัยนะครับ)
เมื่อเล่าเรื่องจบแล้ว ญาติธรรมท่านนี้ก็ถามผมว่าเห็นว่ายังไงบ้าง
โดยญาติธรรมท่านนี้เห็นว่าเพื่อนของลูกสะใภ้ดีมากและช่วยแก้ปัญหาได้ดีมาก


ผมได้ฟังแล้วก็บอกญาติธรรมท่านนี้ว่า ผมไม่เห็นด้วยนะครับ
ญาติธรรมจึงถามผมว่าตรงไหนและยังไง
ผมจึงอธิบายให้ญาติธรรมฟังว่า เวลามีปัญหาใด ๆ ก็ตาม
ในการแก้ไขปัญหานั้น พวกเราชาวพุทธจะให้ความสำคัญแต่เพียงผลลัพธ์ไม่ได้
แต่จะต้องให้ความสำคัญแก่วิธีการแก้ไขปัญหาว่าจะต้องไม่ผิดศีลธรรมด้วย
กรณีไม่ใช่ว่าทำอย่างไรก็ได้ ขอให้ผลลัพธ์ออกมาดังใจก็พอ


ยกตัวอย่างในกรณีของละครที่เล่ามานั้น
ในเวลาที่เพื่อนของลูกสะใภ้ให้ยาห่อหนึ่งแก่ลูกสะใภ้แล้วบอกว่าเป็นยาพิษ
โดยเจตนาจะให้ลูกสะใภ้นั้นหลงเชื่อ ก็เท่ากับว่าพูดเท็จและผิดศีลแล้ว
ต่อมาเมื่อลูกสะใภ้ผสมยาบำรุงลงในอาหารให้แม่สามีทานทุกมื้อทุกวัน
ด้วยความที่หลงเข้าใจว่าเป็นยาพิษ และทำไปเพื่อเจตนาฆ่าแม่สามี
ลูกสะใภ้นั้นย่อมมีจิตใจพยาบาท และทำผิดศีลปาณาติบาตเป็นประจำ
และย่อมเป็นอกุศลธรรมหนัก


หากจะมองในแง่ของผลกรรมแล้ว
ถ้าเพื่อนของลูกสะใภ้ไม่แนะนำ และปล่อยให้ลูกสะใภ้ทะเลาะกับแม่สามีต่อไป
ลำพังเพียงการทะเลาะโต้เถียงกัน ก็ย่อมไม่ได้เป็นอกุศลกรรมหนักขนาดฆ่ากัน
ก็ยังถือว่าดีกว่าไปทำอกุศลกรรมผิดศีลข้อปาณาติบาต
ซึ่งจะต้องได้รับวิบากกรรมหนักในอนาคต
เช่นนี้แล้ว ในทางโลก คนทั่วไปอาจจะมองว่าเพื่อนของลูกสะใภ้เป็นเพื่อนที่ดี
เพราะช่วยแก้ไขปัญหาระหว่างลูกสะใภ้และแม่สามีได้
แต่ในทางศีลธรรมแล้ว เราย่อมจะเห็นได้ว่าเพื่อนของลูกสะใภ้เป็นเพื่อนที่เลว
เพราะแนะนำและชักจูงให้ลูกสะใภ้ทำผิดศีลข้อปาณาติบาต และมีจิตพยาบาท
ซึ่งย่อมทำให้ลูกสะใภ้ต้องไปรับวิบากกรรมหนักแห่งการผิดศีลดังกล่าวในอนาคต


สรุปแล้วเราจะแก้ปัญหาอะไรก็ตาม พึงยึดถือหลักว่าวิธีการจะต้องไม่ผิดศีลธรรม
ส่วนว่าผลจะเป็นอย่างไรนั้น เราก็พึงยอมรับว่าผลย่อมเป็นไปตามเหตุปัจจัย
ซึ่งเราไม่สามารถไปสั่งผลให้เกิดขึ้นตามใจเราได้
เช่น กรณีของลูกสะใภ้นี้ เพื่อนก็พึงหาวิธีการสอนหรือแนะนำให้แก้ไขปัญหาด้วยวิธีอื่น
ที่จะต้องไม่กล่าวเท็จ และต้องไม่ทำให้ลูกสะใภ้ไปผิดศีลข้อปาณาติบาต เป็นต้น
การที่เลือกปฏิบัติวิธีการที่ไม่ผิดศีลธรรม แม้ผลลัพธ์อาจจะไม่ได้ดังใจ
แต่ก็ย่อมจะไม่มีโทษ และเป็นประโยชน์กว่าใช้วิธีผิดศีลธรรม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดังใจครับ


+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +


หมายเหตุ ขณะนี้ศาลาปฏิบัติธรรมอยู่ระหว่างเตรียมเทคานพื้นครับ
โดยยอดบริจาคสะสม ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ อยู่ที่ประมาณ ๔,๖๘๓,๑๙๙.๐๒ บาท
โดยยังขาดอยู่ประมาณ ๑.๘๒ ล้านบาทครับ
จึงขอเรียนเชิญญาติธรรมท่านที่สนใจร่วมสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
เพื่อประโยชน์ในการจัดค่ายคุณธรรมสอนธรรมะแก่เด็ก ๆ เยาวชน
โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้


ชื่อบัญชี นายสันติ คุณาวงศ์ นางปราณี ศิริวิริยะกุล และนางพจนา ทรัพย์สมาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาแฟรี่แลนด์ นครสวรรค์
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 881-223306-7


ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมได้ที่
http://www.facebook.com/rooguyroojai
และสามารถติดตามความคืบหน้าของการเรี่ยไรและสำเนาหน้าสมุดบัญชีรับบริจาคได้ที่
กระทู้ในเว็บไซต์ลานธรรมตามลิงค์นี้ครับ
เชิญร่วมสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ชมรมเรียนรู้กายใจ จังหวัดนครสวรรค์แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP