จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว Lite Talk

ฉบับที่ ๑๔๕ ถอนอาการยึดมั่นความทรงจำการจากไปของใครบางคนที่เคยผูกพัน

ไม่ว่าจากเป็นหรือจากตาย
จะกระตุ้นให้เกิดความทรงจำที่มีร่วมกับคนคนนั้น
เด่นชัดขึ้น โดยเฉพาะฉากเหตุการณ์ที่ยังอยู่ในใจไม่รู้ลืม


ถ้าคุณจำความรู้สึกที่เกิดกับใครได้แม่น
โดยเฉพาะเรื่องราวที่ประทับใจ ฝังแน่นในจิต
คุณจะรู้สึกเหมือนเรื่องราวเพิ่งเกิดหยกๆเป็นธรรมดา
ต่างกับเรื่องราวที่สัมผัสใจได้แค่ผิวๆ
ผ่านมาแล้วผ่านไป แม้เพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่สิบวัน
คุณก็รู้สึกเหมือนเกิดขึ้นนานกว่าเรื่องฝังใจเมื่อสิบปีก่อนได้


ความทรงจำที่ฝังแน่นไม่รู้ลืม 
เป็นสิ่งที่นำมาเป็นแบบฝึกหัดเจริญสติได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เมื่อจู่ๆมันโผล่ขึ้นมารบกวนจิตใจไม่ให้เป็นสุข
รู้สึกว่ามีจริง เป็นจริงแค่เอื้อม แต่คว้ามาจับต้องจริงไม่ได้
จึงเกิดอาการทุรนทุราย 
ดิ้นรนอยากหาทางให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงอีก


วิธีง่ายๆที่จะใช้ประโยชน์จากความทรงจำชุดนั้น
คือ นั่งดู ยืนดู เดินดู นอนดู ไปเลย
มันโผล่ขึ้นมาเมื่อไร ในอิริยาบถไหน
ให้ใช้อิริยาบถนั้นดูไปว่า
รายละเอียดของความทรงจำเป็นอย่างไร
เอาที่ปรากฏเด่นขึ้นมาก่อน
เช่น น้ำเสียง สายตา สัมผัสแตะต้อง กลิ่นอายบรรยากาศ
และที่สำคัญที่สุด ความรู้สึก ณ ขณะนั้นๆ 
ที่คุณเป็นทุกข์หรือเป็นสุข มากหรือน้อยเพียงใดยิ่งระลึกถึงรายละเอียดให้ชัดครบบ่อยครั้งขึ้นเท่าไร
จิตของคุณจะยิ่งเสพอารมณ์ได้ชัดขึ้นเท่านั้น
และยิ่งเห็นว่า ‘นั่นเป็นความทรงจำ’ ชัดเจนขึ้นด้วย
จากเดิมทีที่คุณจะถูกหลอกให้อุปาทานไปว่า
‘ของจริงยังอยู่’ หรือ ‘ของจริงน่าจะกลับมาได้’


เมื่อจิตถูกกะเทาะเปลือกอุปาทานให้หลุดร่วงได้จริง
แล้วพิจารณาว่า แม้ความทรงจำอันแจ่มชัด ณ บัดนี้
ก็มีความไม่เที่ยง ให้ชัดเจนแค่ไหน เดี๋ยวก็เลือนไป
ใจจะหลุดจากความยึดอดีต (คือเรื่องที่เคยเกิด)
เห็นแต่ปัจจุบัน (คือความทรงจำ)
ซึ่งต่างก็ไม่เที่ยงทั้งคู่
ใจจะเลิกยึดได้ง่ายๆ ไม่เอาความไม่เที่ยงทั้งคู่ง่ายๆดังตฤณ
ธันวาคม ๕๗review


หากอัญญเดียรถีย์ถามพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลว่า
พระพุทธองค์ทรงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อเกิดในเทวโลกใช่หรือไม่
คำตอบของคำถามนี้จะเป็นอย่างไร
ติดตามได้จาก "ธรรมะจากพระสูตร"
ในตอน "เทวสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ควรรังเกียจ"


ใครที่ตักบาตรแต่ไม่มีโอกาสเตรียมของถวายพระสงฆ์ด้วยตนเอง
แล้วสงสัยว่าแบบนี้จะได้กุศลบ้างหรือไม่
หาคำตอบได้ใน "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "ไม่ได้เป็นคนเตรียมข้าวของในการตักบาตร จะได้บุญบ้างไหม"


การเลิกจ้างพนักงานอาจนำมาซึ่งความทุกข์ของหลายคน
ไม่เว้นแม้แต่ผู้ที่มีหน้าที่จัดการการเลิกจ้างเอง
ส่วนจะเป็นบาปหรือไม่ และควรทำอย่างไรจึงจะดีที่สุด
ลองมาดูเรื่องราวใน "โหรา (ไม่) คาใจ" ตอน "น้ำใจนาย" ค่ะ


แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP