จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว Lite Talk

ฉบับที่ ๑๓๐ วิสาขบูชา
130 talk
วันเกิดของคนธรรมดา

ต้องมีเสียงสรวลเสเฮฮาหน้าเค้ก
กับเสียงอวยพรให้เป็นสุขตลอดไป
แล้วให้ไปพบเอาเองว่าไม่ใช่
แค่วันรุ่งก็อาจเงียบเหงาเศร้าโศกกันต่อ


วันเกิดของมหาบุรุษผู้นิรทุกข์เช่นพระพุทธเจ้า
ทุกปีมีแต่เสียงเงียบอันลึกซึ้ง
แวดล้อมด้วยเหล่าอรหันตสาวกของพระองค์
ผู้พากันถวายดวงจิตพิสุทธิ์ใส
จิตอันได้ถึงซึ่งบรมสุขเพราะทำลายเหตุแห่งทุกข์แล้ว
แม้ไม่อวยพรให้สุขตลอดไป
ก็รู้เฉพาะตนว่า รสอันเหนือรสทั้งปวงอันตนเข้าถึงแล้ว
จักไม่กลับไม่เปลี่ยนเป็นอื่นอีก


ข้าพระองค์ผู้ยังไม่สิ้นทุกข์สิ้นโศก
ยังต้องเรียนรู้ทางสิ้นทุกข์สิ้นโศกของพระองค์
ขอน้อมเศียรเกล้าถวายอภิวาท
ด้วยความระลึกว่าวันนี้
วันคล้ายวันประสูติของพระผู้มีพระภาคเจ้า
คือวันอุบัติของพรอันเหนือพร
คือวันอุบัติแห่งความสว่างอันเหนือความสว่าง
ถ้าไม่มีพระองค์อุบัติมาในโลก
ก็ไม่มีทางนฤพานอุบัติขึ้นมาได้ดังตฤณ
พฤษภาคม ๕๗
alt"ธรรมะจากพระสูตร" ฉบับนี้
เป็นเรื่องราวในสมัยที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ใหม่ๆ
แต่กลับยังมีมารมารบกวน เหตุการณ์นี้จะเป็นอย่างไร
อ่านได้ในตอน "ตโปกรรมสูตร ว่าด้วยตบะอื่นไม่อำนวยประโยชน์" (-/\-)


หลายคนที่พยายามรักษาศีล ๕ ให้ครบถ้วน
แต่กลับพบว่าศีลข้อที่ตนเองมีปัญหาที่สุดคือข้อที่ ๔
ลองมาอ่านทางออกดีๆ ใน "ดังตฤณวิสัชนา"
ตอน "รักษาศีลข้อ ๔ อย่างไรในสังคมการทำงานปัจจุบัน"


ส่วนใครที่ต้องการเพิ่มการออมและหลุดจากกับดักความจน
ลองคลิกไปอ่านคอลัมน์ "กระปุกออมสิน"
คุณ Mr.Messenger มีวิธีการมาฝาก
ในตอน "ลดคือเพิ่ม เพิ่มคือลด" (^__^)alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt


ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจร่วมสร้างโรงพยาบาล และจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลศรีณรงค์


ขอเชิญร่วมบริจาคจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และสร้างอาคารที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยในของ รพ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
ช่วยให้ชาวบ้านในชุมชน ได้มีสถานที่นอนพักรักษาตัว
ในเขตพื้นที่โดยไม่ต้องส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่น
ซึ่งระยะทางไกล ไปมาลำบาก และต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มโดยไม่จำเป็น


ผู้สนใจร่วมบริจาค สามารถโอนเข้าบัญชีได้ ดังนี้
๑. ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
สาขา : ท็อปส์ สุขาภิบาล ๓
ชื่อบัญชี
: นายศรันย์ ไมตรีเวช
เลขที่บัญชี
: 268-213043-5


๒. โอนแล้วแจ้งไปที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (กรุณาคัดลอกไปแปะนะคะ)
ชื่อ-นามสกุล :
วัน-เวลาที่โอน : หากเป็นการหักบัญชีล่วงหน้า หรือนำเช็คเข้าบัญชี กรุณาแจ้งวิธีโอนด้วยนะคะ
จำนวนเงิน :
ที่อยู่สำหรับจัดส่งใบเสร็จ (ในกรณีที่ต้องการ) :
ชื่อในการออกใบเสร็จ :
หากต้องการนำไปลดหย่อนภาษี ชื่อในใบเสร็จต้องเป็นชื่อบุคคลคนเดียวนะคะ


๓. สามารถตรวจสอบรายละเอียดรายชื่อผู้บริจาคได้ที่...
ตารางสรุปรายชื่อผู้ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และก่อสร้างอาคารที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลศรีณรงค์


และสามารถขอเป็นเจ้าภาพอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยดูที่
ตารางสรุปรายการอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขอรับบริจาคสามารถดูรายละเอียดพร้อมภาพประกอบได้ที่ http://dungtrin.com/hospital

ปิดรับการบริจาคในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ค่ะแบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP