จากใจ บ.ก.ใกล้ตัว Lite Talk

ฉบับที่ ๑๒๖ ฝึกไม่พูดมีแต่คนฝึกพูดให้เก่ง
น้อยนักที่จะ ฝึกไม่พูดให้ได้ดี


ถ้ามีเรื่องให้ฝึกที่จะไม่พูดถึง
ขอให้รู้ว่า นั่นคือโอกาสก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรม


ทางโลก คุณจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้น
ควบคุมสถานการณ์ได้เท่าที่เห็นควร


ทางธรรม คุณจะมีความอึดอัดที่ชัดเจน
เอาไว้ฝึกดูความไม่เที่ยงอย่างถูกต้อง
ลมหายใจนี้อึดอัดมากอยากพูดให้ได้
ลมหายใจต่อมาอึดอัดน้อยลง ไม่พูดก็ได้


ดังตฤณ
มีนาคม ๕๗alt


"สารส่องใจ"
ฉบับนี้
เชิญพระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
มานำเสนอเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ
เพื่อความก้าวหน้าในธรรม
ในตอน "ทางสู่สวรรค์ สู่นิพพาน" (^/\^)


หลายคนที่เข้าวัดปฏิบัติธรรม หมั่นสร้างกุศลเสมอๆ
แต่ก็แน่นอนว่าในฐานะปุถุชนที่ยังมีกิเลส
ย่อมสามารถเกิดโทสะได้อยู่เรื่อยๆ
ลองมาอ่านแง่คิดดีๆ ใน "ห้องดับเพลิง"
ตอน "นางฟ้า (แก่) ตกสวรรค์" ค่ะ (^__^!)


ส่วนใครที่กำลังอึดอัดขัดใจกับงานและเพื่อนร่วมงาน
พยายามหางานใหม่แต่ยังไม่ได้สักที
ลองมาดูวิธีทำใจใน "โหรา (ไม่) คาใจ"
ตอน "เบื่องานเต็มที แต่ไม่รู้จะหนีไปไหน"
alt   alt   alt   alt   alt   alt   alt   alt   alt   alt   alt   alt   alt   alt   alt   alt   alt   alt   alt

 

 

ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจ


ข่าวจากโครงการร่วมจัดพิมพ์หนังสือ อนาพาธ
ซึ่งเปิดรับตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๗

ได้จัดพิมพ์หนังสือเป็นจำนวน ๒๒๐,๐๐๐ เล่ม


ทั้งนี้เงินที่เหลือในบัญชีจำนวน ๒๒๐,๖๙๓.๒๐ บาท
(หักค่าจัดพิมพ์และค่าใช้จ่ายในการจัดส่งไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศ)
ได้นำไปใช้ต่อยอดงานบุญอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน
โดยโอนเข้าบัญชีโครงการ “จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และก่อสร้างอาคารที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลศรีณรงค์ จ.สุรินทร์”


หนังสือ “อนาพาธ” ได้นำส่งให้โรงพยาบาลสงฆ์จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม
และโรงพยาบาลทั่วประเทศอีก ๙๙๖ แห่ง แห่งละ ๕ เล่ม


ขออนุโมทนากับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้ด้วยนะคะ _/\_

 

 

anapadh books

 

 

star   star   star   star   star   star   star   star   star   star   star   star   star   star   star   star   star   star   starร่วมสร้างโรงพยาบาล และจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลศรีณรงค์


ขอเชิญร่วมบริจาคจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และสร้างอาคารที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยในของ โรงพยาบาลศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
ช่วยให้ชาวบ้านในชุมชน ได้มีสถานที่นอนพักรักษาตัว
ในเขตพื้นที่โดยไม่ต้องส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่น
ซึ่งระยะทางไกล ไปมาลำบาก และต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มโดยไม่จำเป็น


ผู้สนใจร่วมบริจาค สามารถโอนเข้าบัญชีได้ ดังนี้
๑. ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
สาขา : ท็อปส์ สุขาภิบาล ๓
ชื่อบัญชี
: นายศรันย์ ไมตรีเวช
เลขที่บัญชี
: 268-213043-5


๒. โอนแล้วแจ้งไปที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (กรุณาคัดลอกไปแปะนะคะ)
ชื่อ-นามสกุล :
วัน-เวลาที่โอน : หากเป็นการหักบัญชีล่วงหน้า หรือนำเช็คเข้าบัญชี กรุณาแจ้งวิธีโอนด้วยนะคะ
จำนวนเงิน :
ที่อยู่สำหรับจัดส่งใบเสร็จ (ในกรณีที่ต้องการ) :
หากต้องการนำไปลดหย่อนภาษี ชื่อในใบเสร็จต้องเป็นชื่อบุคคลเดียวนะคะ


๓. สามารถตรวจสอบรายละเอียดรายชื่อผู้บริจาคได้ที่...
ตารางสรุปรายชื่อผู้ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และก่อสร้างอาคารที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลศรีณรงค์


และสามารถขอเป็นเจ้าภาพอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยดูที่
ตารางสรุปรายการอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขอรับบริจาคสามารถดูรายละเอียดพร้อมภาพประกอบได้ที่ http://dungtrin.com/hospitalแบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP