กระปุกออมสิน Money Literacy

กฎแห่ง ๗๒ ของนักลงทุน


Mr.Messenger
สนใจติดตามข่าวสารการลงทุนได้ที่ http://twitter.com/MrMessenger             อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ เคยให้สัมภาษณ์ว่า สูตร E=mc2 ที่เขาคิดได้นั้น เทียบไม่ได้เลยกับพลังของดอกเบี้ยทบต้น (Compound Interest Rate)


             ดอกเบี้ยทบต้น คือ การให้เงินทำงานผ่านสินทรัพย์ทางการเงิน เมื่อได้ดอกผลให้รูปของดอกเบี้ย เงินปันผล หรือกำไรส่วนต่าง ก็ให้นำกลับไปลงทุนเพิ่ม โดยไม่ถอนเงินลงทุนนั้นออกมา เมื่อทำไปเรื่อยๆ ยิ่งนานขึ้น ก็จะยิ่งได้ใช้พลังของดอกเบี้ยทบต้นมากขึ้น


             จริงๆ แล้ว มีกฎง่ายๆที่จะทำให้เราทราบว่า เราจะต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ ที่เงินลงทุนของเราจะเพิ่มขึ้นเป็น ๒ เท่า ณ อัตราผลตอบแทนที่เราทำได้ หรือ สามารถหาอัตราผลตอบแทนที่เราต้องทำให้ได้ หากต้องการให้เงินลงทุนของเราเพิ่มขึ้นเป็น ๒ เท่าภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งวิธีคำนวณนั้น ก็ใช้ กฎแห่ง ๗๒ ตามหัวข้อของบทความนี้เลยครับ

๗๒/อัตราผลตอบแทนที่กำหนด = ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการลงทุน

๗๒/ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการลงทุน = อัตราผลตอบแทนที่ต้องทำให้ได้             คราวนี้ ลองมาคำนวณกันดูนะครับ สมมติว่า ปัจจุบัน ผมมีเงินเก็บอยู่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบัน อายุ ๓๔ ปี ต้องการรู้ว่า ถ้าสามารถบริหารเงินก้อนนี้ ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ ๗ ต่อปี ผมต้องใช้ระยะเวลากี่ปี ถึงจะมีเงินเป็น ๒ เท่าของเงินต้น คือ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๗๒/๗ = ๑๐.๒๘ ปี


             นั้นหมายความว่า ด้วยอัตราผลตอบแทนร้อยละ ๗ ผมจะมีเงินเก็บ เป็นสองเท่าของเงินต้น ในระยะเวลา ๑๐.๒๘ ปี หรือ ประมาณ ๑๐ ปี กับอีก ๓ เดือนนั้นเอง


             ลองอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับ สมมติว่า ปัจจุบัน ผมมีเงินเก็บอยู่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบัน อายุ ๓๔ ปี ผมอยากให้เงินตัวเองเพิ่มขึ้นเป็น ๒ เท่า ตอนอายุ ๔๐ ปี จะต้องเอาไปลงทุนให้ได้ร้อยละเท่าไหร่?

๗๒/(๔๐-๓๔) = ร้อยละ ๑๒


             หรือพูดในอีกมุมหนึ่งก็คือ ถ้านำเงินไปลงทุน ได้ผลตอบแทนร้อยละ ๑๒ ทุกปี ภายในระยะเวลา ๖ ปี ผมจะมีเงินเป็นสองเท่าของเงินต้น นั้นก็คือ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท


             คิดในมุมกลับ กฎแห่ง ๗๒ สามารถประยุกต์ใช้กับการกู้เงินด้วยนะครับ ซึ่งพอคำนวณเสร็จ จะแสดงให้เห็นว่าการกู้ยืมเงินที่ดอกเบี้ยสูงๆ หรือการใช้บัตรเครดิตโดยปล่อยให้เจอดอกเบี้ยแพงๆนั้นถือว่าอันตรายมากทีเดียว ตัวอย่างเช่น ผมกู้ยืมเงินมา ๑๐,๐๐๐ บาท เสียอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ ๑๘ ต่อปี (๗๒/๑๘) จะพบว่า เพียงแค่ภายใน ๔ ปี หนี้ ๑๐,๐๐๐ บาทของผม จะกลายเป็น ๒๐,๐๐๐ บาท เลยทีเดียว รู้อย่างงี้ อย่าเป็นหนี้ ดีที่สุดนะครับ


             ลองมองให้ลึกเข้าไป ผมมองว่า พลังของดอกเบี้ยทบต้น นั้น ไม่ได้ใช้ได้เพียงเฉพาะกับการลงทุนเท่านั้น แต่สามารถรวมถึงการกระทำของตัวเราด้วย ถ้าเราสะสมการทำดี แม้จะเพียงเล็กน้อย แต่หมั่นทำ และทำเป็นประจำ ผลของการทำดีนั้น ย่อมให้อานิสงส์แรง สร้างกำลังใจในการทำบุญใหญ่ ให้ชีวิตมุ่งไปในทางที่สว่างขึ้นเรื่อยๆ ในทางกลับกัน ถ้าสะสมกรรมชั่ว แม้แต่เพียงเล็กน้อย แต่ถ้าหมั่นทำ ทำเป็นประจำ ผลของมันก็จะสร้างเมฆหมอกมาปกคลุมจิตใจให้ไม่เห็นตามความเป็นจริง สุดท้าย ชีวิตก็มุ่งไปในความมืด หาทางสว่างไม่เจอ


             ค่อยๆสะสมกันไป เรื่อยๆนะครับ ได้แค่ไหน ก็เอาแค่นั้น อย่าเกี่ยงเงินน้อย อย่าคอยว่าเป็นบุญเล็ก ไม่ช้าก็เร็ว เราก็จะพบกับเส้นชัยแน่นอน


             สวัสดีปีใหม่ครับแบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP