กระปุกออมสิน Money Literacy

ความสุขที่ได้จากการออมเงิน


Mr.Messenger
สนใจติดตามข่าวสารการลงทุนได้ที่ http://twitter.com/MrMessenger


            เวลาผมอ่านบทความในหนังสือหรือเว็บไซต์ รวมทั้งนั่งดูรายการทางโทรทัศน์ที่พยายามโน้มน้าวให้เกิดแรงใจในการออมเงิน หรือเก็บเงินเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาว โดยส่วนใหญ่ผมมักจะได้ยิน หรือได้อ่านเหตุผลและความจำเป็น แบบที่พยายามให้เห็นสัญญาณอันตรายจากความประมาท และผลจากการก้าวพลาดในการไม่ยอมวางแผนการเงิน ซึ่งก็เป็นวิธีที่ทำให้หลายๆคนหันมาสนใจออมเงินได้จริง แต่ก็ยังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่เชื่อว่า การออมเงินจะช่วยอะไรเขาได้


             เพราะคนส่วนใหญ่ ยอมแลกสิ่งที่ต้องใช้เวลารอนาน กับความสุขในช่วงเวลาสั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น ซื้อทีวี LED ระบบ 3D โดยยอมเกิดภาระหนี้ต่อไปอีกสิบเดือน หรือการซื้อเงินผ่อนรถหรูเพื่อให้ดูดีมีสถานะทางสังคมและยอมฝืนทนผ่อนจ่ายจำนวนกว่าครึ่งของรายได้ต่อเดือน จริงๆแล้วผมไม่ได้คัดค้าน หรือต่อต้านการผ่อนจ่ายเพื่อการบริโภค หากเป็นการผ่อนบนความสามารถในการชำระหนี้ที่พอประมาณ ไม่สร้างภาระและความเครียดในระยะยาว ออกจะสนับสนุนด้วยซ้ำหากการผ่อนนั้นได้สิทธิพิเศษดอกเบี้ย ๐%


             สิ่งที่ควรระวังก็คือ สินค้าราคาสูงเกือบทุกประเภท มักจะมีโปรโมชั่น ๐% เพื่อจูงใจลูกค้า และมันก็ได้ผลเสียด้วยสิ เพราะการผ่อนด้วยเงินจำนวนไม่มาก ทำให้ดูเหมือนเรามีภาระการเงินไม่เยอะ แต่พอผ่อนไปเยอะๆหลายชิ้นเข้า ก็เหมือนเอากองไฟมาวางไว้บนอกทีเดียว


             แค่รู้จักออม ก็เหมือนยกกองไฟออกจากอก แค่รู้กิเลสที่เกิดขึ้นในใจ และใช้เหตุผลในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ก็นำความสบายกายสบายใจมาให้ทันที ไม่ต้องรอนาน และเมื่อเราใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผล เส้นทางการดำเนินชีวิตของเราบนโลก ก็จะเป็นไปในทางสว่างมากขึ้น แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เลือกคบแต่กัลยาณมิตร และมีชีวิตที่มีคุณค่าทุกเวลา


             ผลดีที่ผมยกมาให้ข้างต้น เชื่อไหมครับ ว่าจุดเริ่มต้น มันเกิดจากการรู้จักใช้เงิน และรู้จักออมอย่างมีเหตุผล แค่นั้นจริงๆ! เหมือนอย่างคำสอนของหลวงพ่อเทียนที่ว่า ถ้ารู้ว่าจิตคิด จะได้ต้นทางของการปฏิบัติเช่นกันครับ ถ้ารู้จักออม ก็ได้ต้นทางของความมั่งคั่ง


             การจะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความรู้สึกเก็บเงินนั้น สำหรับบางคน ดูจะเป็นเรื่องยาก ยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นภูเขาเสียอีก ผมแนะนำว่า ลองเริ่มต้นจากเป้าหมายเล็กก่อนก็ได้ครับ แต่ต้องเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมนะ ยกตัวอย่างเช่น ตั้งเป้าหมายว่า ใน ๖ เดือนข้างหน้า ฉันจะเก็บเงินให้ได้ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดสงกรานต์ปีหน้า เมื่อตั้งเป้าหมายชัดเจนเสร็จ ก็ต้องวางกลยุทธ์ ซึ่งก็อาจจะเป็นแบบง่ายๆคือ ออมเงินทุกสิ้นเดือน เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท


             เมื่อตั้งเป้าหมายระยะสั้น ทำได้ง่าย ทำได้จริง ก็จะก่อให้เกิดกำลังใจในการตั้งเป้าหมายและวางแผนในสิ่งที่ใหญ่กว่า ทำไปเรื่อยๆ ไม่นานก็จะเกิดความเคยชิน ตั้งใจทำอะไร ก็ทำได้ดีมีการวางแผนเป็นระบบ ไม่ใช่แค่เรื่องออมเงิน แต่เป็นทุกๆเรื่องในชีวิตของเราเอง


             เห็นไหมครับว่าจริงๆแล้ว ความสุข มันหาไม่ยากจริงๆ แค่เริ่มต้นออมเงินเท่านั้น ชีวิตเปลี่ยนได้ทันที


             มีความสุขกันมากๆนะครับแบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP